قابل توجه دانشجویان ارشد

کلاس ها این هفته به دلیل مصادف شدن با عید قربان تشکیل نمی گردد. هفته آینده هفته زوج بوده و کلیه کلاس برقرار است

insta            Telegram            Telegram