بازدید از انجمن رباتیک

بازدید از انجمن رباتیک

بازدید دکتر پورعباس معاون توسعه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی از انجمن رباتیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد

 دکتر پور عباس معاون توسعه مدیریت به همراه دکتر معصومه طباطبایی ریاست دانشگاه ازاد اسلامی استان یزد از انجمن رباتیک دانشگاه ازاد اسلامی یزد

مشاهده گالری تصویر تعبیه شده آنلاین:
http://iauyazd.ac.ir/index.php/school-news/item/2541-2018-09-09-07-09-26#sigProId8981c508fc

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram