اخبار گروه مرمت

اخبار گروه مرمت (4)

به اطلاع دانشجویان درس آشنایی با مرمت ابنیه تاریخی با استاد فلاح می رساند :

زمان تحویل پروژه نهایی طرح مرمت مورخ 13۹۵/۴/۶ راس ساعت ۱۲ می باشد.

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی و کرکسیون درس شناخت باغهاي ايراني به صورت کارگاه در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ از صبح تا بعدازظهر برگزار میگردد.

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند آخرین جلسه کرکسیون طرح مرمت معماری دکتر حیدری در تاریخ ۹۴/۳/۲۸ از ساعت ۸ برگزار می گردد.

insta            Telegram            Telegram