اخبار گروه معماری

اخبار گروه معماری (31)

به اطلاع دانشجویان کارشناسی معماری می رساند :

درصورت عدم رعایت پیش نیاز واحدهای درسی ارائه شده در تابستان واحد اخذ شده از جانب آموزش دانشکده حذف خواهد گردید. لذا پیام هشدار سامانه ثبت نام را جدی بگیرید.

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان واحد درسی مقدمات طراحی معماری ۱ و ۲ می رساند :

- علاوه بر حضور در تحویل نهایی و آزمون اسکیس که زمان آن از طرف گروه معماری اعلام گردیده است لازم است در تاریخ 13۹۵/۳/۲۵ (مقدمات طراحی ۱) و ۱۳۹۵/۴/۲ (مقدمات طراحی ۲) جهت حضور در آزمون تئوری درس دکتر مجتبی میرحسینی نیز شرکت نمایند.

- تحویل روستای ۲ (آزمون کتبی و پروژه عملی) از تاریخ 1395/4/5 به 1395/4/14 در همان ساعت منتقل گردید.