اخبار گروه معماری

اخبار گروه معماری (33)

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان واحد درسی مقدمات طراحی معماری ۱ و ۲ می رساند :

- علاوه بر حضور در تحویل نهایی و آزمون اسکیس که زمان آن از طرف گروه معماری اعلام گردیده است لازم است در تاریخ 13۹۵/۳/۲۵ (مقدمات طراحی ۱) و ۱۳۹۵/۴/۲ (مقدمات طراحی ۲) جهت حضور در آزمون تئوری درس دکتر مجتبی میرحسینی نیز شرکت نمایند.

- تحویل روستای ۲ (آزمون کتبی و پروژه عملی) از تاریخ 1395/4/5 به 1395/4/14 در همان ساعت منتقل گردید.

قابل توجه دانشجويان كارشناسي معماري

جهت مشاهده جدول زماني تحويل پروژه هاي واحد طراحي معماري كليلك نماييد.

دريافت فايل

insta            Telegram            Telegram