اخبار گروه نقاشی

اخبار گروه نقاشی (3)

با توجه به تعطیلی جمعه ۹۴/۸/۱ کلاسهای جبرانی استاد علیمحمدی برای درس های مبانی نظری ۱ و مبانی نظری ۲ در روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۷/۲۹ تشکیل می گردد.

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کد 10036 مبانی نظری هنرهای تجسمی ۲ :

از جمعه 16 تا 20 هفته زوج

به جمعه 16 تا 20 هفته فرد

انتقال یافت.

insta            Telegram            Telegram