دانشکده هنر و معماری

دانشکده هنر و معماری

دانشجوياني كه واحد پايان نامه (پروژه) در نيمسال جاري يا در نيمسال قبل اخذ نموده اند لازم است در جلسه روز دوشنبه 26 مهرماه 1395 ساعت 15:30 در دانشكده هنر و معماري حضور يابند. حضور تمامي دانشجويان فوق الزامي است.

ويرايش جديد نحوه نگارش پايان نامه كاشناسي ارشد در سايت دانشكده هنر و معماري با لينك مستقيم :

http://www.iauyazd.ac.ir/images/honar/form_pajoheshi/negaresh_payanname_arshad_mehr_95.pdf

بروزرساني گرديد. دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد دفاع خواهند نمود موظف اند طبق دستور جديد نگارش نمايند. لازم به ذكر است دانشجويان قبلي كه دفاع نموده اند جهت تحويل گالينگور نيازي به تغيير ندارند.

دانشجويان هنر مي توانند با مراجعه به دانشكده نسبت به طراحي پوستر و بنر اقدام نمايند. لازم به ذكر است طرح برتر شامل تشويق 0/25 نمره پژوهشي پايان نامه مي گردد.
حداكثر مهلت مراجعه 1395/06/13

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در تابستان برای کارگاههای نقد، مطالعات تطبیقی و نقاشی دکتر علیمحمدی ثبت نام نموده و هزینه پرداخت نموده اند می رساند کلیه این کلاسها کنسل و هزینه آن بازگردانده خواهد شد.

مهلت تحويل پايان نامه جهت دفاع در نيمسال دوم 95-94 تا پايان مرداد ماه(31/5/1395) تمديد شد. لذا دانشجويان مي توانند فرمهاي دفاع خود را (كه به امضاء اساتيد مربوطه رسانده) به همراه پايان نامه تا اين تاريخ به دفتر پژوهش دانشكده تحويل نمايند.

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند :

طبق بخشنامه سازمان مرکزی ، دانشگاه از تاریخ ۷ الی ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵ تعطیل می باشد