دانشکده هنر و معماری

دانشکده هنر و معماری

به اطلاع دانشجویان درس آشنایی با مرمت ابنیه تاریخی با استاد فلاح می رساند :

زمان تحویل پروژه نهایی طرح مرمت مورخ 13۹۵/۴/۶ راس ساعت ۱۲ می باشد.

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان واحد درسی مقدمات طراحی معماری ۱ و ۲ می رساند :

- علاوه بر حضور در تحویل نهایی و آزمون اسکیس که زمان آن از طرف گروه معماری اعلام گردیده است لازم است در تاریخ 13۹۵/۳/۲۵ (مقدمات طراحی ۱) و ۱۳۹۵/۴/۲ (مقدمات طراحی ۲) جهت حضور در آزمون تئوری درس دکتر مجتبی میرحسینی نیز شرکت نمایند.

- تحویل روستای ۲ (آزمون کتبی و پروژه عملی) از تاریخ 1395/4/5 به 1395/4/14 در همان ساعت منتقل گردید.

قابل توجه دانشجويان كارشناسي معماري

جهت مشاهده جدول زماني تحويل پروژه هاي واحد طراحي معماري كليلك نماييد.

دريافت فايل

قابل توجه دانشجويان كارشناسي معماري

جهت مشاهده جدول زماني تحويل پروژه هاي واحد طراحي معماري كليلك نماييد.

دريافت فايل

insta            Telegram            Telegram