در خصوص اقساط شهریه انتخاب واحد

دانشجویان محترم

از آنجا که بعد از انتخاب واحد و تایید نهایی آن باید مابقی شهریه را به صورت اقساط تعهدی (که نحوه اقساط آن در اطلاعیه قبلی اعلام گردیده) پرداخت نمایید لطفا در هنگام تقسیط بیشترین تعداد قسط را انتخاب نمایید.

insta            Telegram            Telegram