خدمات مشاوره ای

تعريف راهنمایی:

 • به معناي نشان دادن راه وهدایت است.
 • فرايندي متفاوت از مشاوره وهمچنين روان‌درمانی وروانپزشكي است.
 • مفهومی کلی با کاربرد وسیعی است و کلیه ی خدمات انجام شده، برای کمک به فرد را دربر می گیرد.
 • دراين فرايندمعمولا مراجعه کننده سوالاتی دارد که مشاور به آنها پاسخ داده و در موارد لازم توصیه هایی می کند. که از سوی مراجعه کننده پذیرفته مي شود ورابطه مشاوره اي برقرار نمي شود.

تعريف مشاوره:

 • مشاوره از ريشه شور وبه معناي استخراج عسل از كندوي زنبور است.
 • ايجاد يك فضای توأم با اعتماد و پذیرش بدون قید و شرط همراه با تفاهم و همدلی، باعث يك رابطه مشاوره اي ميگردد که مراجع به برون ریزی مشکلات خود می پردازد.
 • فرایندی فعال و پویاست که درآن مشاور در تجربیات مراجع شریک شده و به او کمک می کند تا با بازبینی مسائل خودتصمیمات موثر وکارآمد را انتخاب نماید نه اینکه مشاور نصیحت کرده وبگوید که چه بکنند.
 • مشاوره يکى از خدمات و تکنيک‌هاى خاص راهنمايى است و قلب راهنمايى به‌حساب مى‌آيد. 

اهداف راهنمایی ومشاوره:

 • تسهیل تغییر رفتار
 • توسعه مهارت های سازگارانه
 • افزایش کارایی شخصی
 • کمک به تصمیم گیری
 • تأمین بهداشت روانی
 • توسعه روابط موثر
 • کشف معنای زندگی

انواع خدمات مشاوره وراهنمايي قابل ارائه در مركزمشاوره هماي رحمت:

 • حوزه تحصيلي
 • حوزه ازدواج
 • حوزه خانوداه
 • حوزه فردي وسازشي
 • حوزه بهداشتي وپزشكي
 • حوزه ديني واعتقادي
 • حوزه كودك ونوجوان

 نمونه موضوعات قابل طرح درحوزه تحصيلي:

 • هدايت تحصيلي ،برنامه ريزي درسي،روش مطالعه ،امادگي براي امتحان
 • تغییر رشته و انتخاب انتخاب رشته
 • فارغ التحصيلي وتحصيلات تكميلي
 • حذف ترم ،سنوات
 • اقت تحصيلي،مشروطي
 • اهمال كاري و بی علاقگی به تحصیل
 • انتقالي ومیهمانی

نمونه موضوعات قابل طرح در حوزه ازدواج:

 • ازرابطه تا ازدواج :عشق يا وابستگي عاطفي، حس مالكيت وبدبيني،ترك وابستگي عاطفي
 • ازآشنايي تاعقد:آشنايي،انتخاب ،خواستگاري ،نامزدي ودوران عقد
 • مشكلات بين فردي:روابط بين زوجين ، روابط بين خانواده هاي زوجين
 • مشكلات جنسي ومزاجي
 • طلاق ومتاركه
 • زوج درماني

نمونه موضوعات قابل طرح درحوزه خانواده:

 • مشكلات روابط بين فردي:مشكلات بين زن وشوهري،مشكلات بين خانواده هاي پدر ومادر ،مشكلات بين فرزندان ووالدين،مشكلات بين فرزندان
 • مشكلات جنسي ومزاجي
 •  طلاق ومتاركه
 • خانواده درماني

نمونه موضوعات قابل طرح درحوزه فردي وسازشي

 • مشکلات خلقی و اضطرابي:احساس اندوه، افسردگي ونا اميدي ، احساس دلشوره، ترس واضطراب ، خشم وعصبانيت
 • مشکلات منشی :گوشه گیری و کمرویی، کمبود اعتماد به نفس،به تعويق اندازي و بی نظمی ،تعارضات شخصي ، توجه طلبی، منفی بافی وخود سرزنشگري ، وابستگي
 • مشکلات جنسی : خود ارضايي
 • مشكلات بين فردي:پرخاشگري، دخالت، پرتوقعي، مزاحمت

نمونه موضوعات قابل طرح درحوزه كودك ونوجوان

 • مشكلات مربوط به رشد وتربيت كودك و نوجوان
 • روانشناسي كودك ونوجوان
 • بحران هويت وبلوغ
 • استقلال از والدین
 • بازي درماني

نمونه موضوعات قابل طرح درحوزه بهداشت وپزشكي

 • بيماري وخود مراقبتي،
 • بهداشت فردي وعمومي
 •  تغذيه،پزشكي

نمونه موضوعات قابل طرح درحوزه ديني واعتقادي

 • مشكلات معنوي واعتقادي
 • فرهنگ پذيري وهويتي 
 • اجتماعي واقتصادي

 نمونه موضوعات قابل طرح در حوزه شغلي

 • انتخاب شغل
 • رضايت شغلي

 

insta            Telegram            Telegram