رئيس دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

 

نام و نام خانوادگی 

سيد علي موسوي ندوشن

رایانامه

 

 پست سازمانی

مسوول دفتر معاونت

تلفن

(035) 31872466

مکان

ساختمان دكتر طاهري –دفتر معاونت  آموزشي وتحصيلات تكميلي

شماره اتاق

 22


شرح وظايف :
     تنظيم برنامه متقاضيان ملاقات وتعيين وقت براي آنان پس از ملاحظه وتاييد مقام مافوق.
     ابلاغ پيامها و دستورات مقام مافوق به مسئولين ذيربط و پيگيري مستمر تا حصول نتيجه نهايي.
     تعيين وقت ملاقات براي دانشگاهيان و ساير ارباب رجوع و تامين خواسته هاي آنان در موردي كه بدون ملاقات با مقام مافوق ميسر است .
     تهيه پيش نويس نامه هاي ارجاعي از سوي مقام مافوق .
     آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به كميته ها ، جلسات اداري وملاقات حضوري مقام مافوق در داخل يا خارج از دانشگاه .
     انجام ساير امور مربوط برحسب تشخيص وارجاع مقام مافوق

insta            Telegram            Telegram