تارنگارهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

تارنگارهای اساتید و کارکنان دانشگاه

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
  Login Login form
اداره امتحانات و ثبت نمرات

اداره امتحانات و ثبت نمرات

اداره امتحانات و ثبت نمرات has not set their biography yet

کسانی که به دلایلی در امتحانات پایان ترم در یکساعت و زمان دو یا چند امتحان دارند می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند .

1- به همراه داشتن کارت ورود به جلسه و مراجعه به اداره امتحانات حداکثر 72 ساعت قبل از زمان امتحان

2- تکمیل فرم مربوطه و تحویل با اداره امتحانات 

اداره امتحانات با توجه به درخواست شما برگه سئوال امتحان دوم را به محل امتحان اول شما ارسال خواهد کرد .

توصیه می شود زمان امتحان اول شما باید بیشتر از امتحان دوم باشد .

Continue reading
in متفرقه 1083 0

دانشجوی گرامی - جهت انجام امور فارغ التحصیلی پس از ثبت آخرین نمره به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید :

1- مراجعه به کارشناس گروه آموزشی یا رییس آموزشی دانشکده جهت بررسی دروس گذرانده شده 

2- مراجعه به بایگانی آموزش جهت بررسی و رفع کسورات پرونده

3- مراجعه به خدمات آموزشی جهت اخذ کارنامه و بررسی کارنامه

4- مراجعه به ادارات ثبت نام ، امتحانات جهت تائید کارنامه و تائیدیه تحصیلی

5- مراجعه به امور دانشجویی جهت تحویل کارت دانشجویی

6- مراجعه به امور شهریه و صندوق رفاه جهت تسویه حساب مالی

7- مراجعه به بایگانی آموزش جهت ارسال پرونده به امور فارغ التحصیلان

8- تهیه مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلان ( فیش بانکی ،تمبر و ...)

Continue reading
in متفرقه 5009 0

insta            Telegram            Telegram