تارنگارهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

تارنگارهای اساتید و کارکنان دانشگاه

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
  Login Login form

دانشجویان محترم پزشکی 

با عرض سلام فایل های مربوط به جلسات تدریس درس فیزیک پزشکی و کلیپ های مربوطه به پیوست خدمتتان ارائه می گردد. خواهشمند است پس از مطالعه نظرات خود را جهت بهبودی هرچه بیشتر مطالب ازسال دارید.

با تشکر - سید محمد پورهاشمی

 

جلسه اول

جلسه دوم و سوم

جلسه چهارم و پنجم و ششم

چلسه هفتم

جلسه هشتم

چلسه نهم و دهم

جلسه یازدهم و دوازدهم

جلسه سیزدهم

 

Continue reading
in گروه فیزیک 2577 0

insta            Telegram            Telegram