گردش کاری برگزاری امتحان هم زمان

گردش كاری دانشجویانی که در یک تاریخ دو امتحان هم زمان  دارند .

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند با توجه به اینکه در ترم های پایانی تحصیل ممکن است بعضی از دروس امتحان هم زمان در یک تاریخ باشد لذا اداره امتحانات جهت تسهیل در برگزاری امتحان هم زمان گردش کاری ذیل را انجام خواهد داد .

1- اخذ کارت ورود به جلسه امتحان و ارائه به اداره امتحانات حداکثر 48 ساعت قبل از شروع امتحان توسط دانشجو

2- تکمیل فرم مربوطه و ارائه به اداره امتحانات توسط دانشجو

اداره امتحانات با توجه به درخواست دانشجو نسبت به ارائه سوال درس دوم در محل امتحان درس اول اقدام می نماید .

توجه : بدون تکمیل فرم دو امتحانی ارائه سوال دوم مقدور نمی باشد .

insta            Telegram            Telegram