کارگاه‌های دانشکده هنر و معماری

کارگاههای دانشکده هنر و معماری

 • کارگاه عکاسی سیاه سفید 
 • کارگاه عکاسی دیجیتال 
 • کارگاه باتیک 
 • کارگاه قلم کار
 • کارگاه چاپ دستی 
 • کارگاه چاپ سیلک اسکرین 
 • کارگاه حجم 
 • کارگاه لباس (دوخت و الگو) 
 • کارگاه کامپیوتر 
 • کارگاه مرمت 
 • کارگاه بافت پارچه 
 • کارگاه مولاژ 
 • کارگاه طراحی 
 • کارگاه مبانی رنگ 
 • کارگاه حلقوی

کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه (مرتبط) :

 • آزمایشگاه شیمی آلی 
 • آزمایشگاه شیمی معدنی
 • آزمایشگاه شیمی تجزیه 
 • آزمایشگاه رنگرزی
 • آزمایشگاه پارچه شناسی
 • کارگاه جوشکاری
 • آزمایشگاه متالوگرافی
 • کارگاه ریسندگی
 • کارگاه مدلسازی

insta            Telegram            Telegram