چاپ کردن این صفحه

اعلام مهلت دفاع از پايان نامه

دانشجوي گرامي

احتراما پيرو بخشنامه  30/11598 مورخ 18/2/95 آخرين مهلت دفاع از پايان نامه در نيمسال دوم 31 شهريورماه است

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آخرین‌ها از دانشکده نساجی