دانشجوی گرامیاحتراما با توجه به دستورالعمل سازمان مركزی دانشگاه مبنی بر يكپارچه سازی نرم افزار آموزشی به اطلاع می‌رساند از تاريخ ۲ مرداد لغايت ۱۵ مرداد نرم افزار آموزشی دانشگاه غير فعال بوده و امكان انجام هيچگونه تغيير اعم از انتخاب واحد، حذف و اضافه، فارغ التحصيلی و ساير امور آموزشی امكان پذير نمی باشد. لذا از حضور جهت انجام امور فوق خودداری فرماييد.

Image
Image
Image
Image
0
هیات علمی
0
فارغ‌التحصیل
0
رشته تحصیلی
0
کارگاه و آزمایشگاه
0
شرکت‌های فناور و دانش بنیان

مدیریت

پژوهشی

آموزشی

دانشکده ها