دانشجوی گرامیاحتراما با توجه به دستورالعمل سازمان مركزی دانشگاه مبنی بر يكپارچه سازی نرم افزار آموزشی به اطلاع می‌رساند تا اطلاع ثانوی نرم افزار آموزشی دانشگاه غير فعال بوده و امكان انجام هيچگونه تغيير اعم از انتخاب واحد، حذف و اضافه، فارغ التحصيلی و ساير امور آموزشی امكان پذير نمی باشد. لذا از حضور جهت انجام امور فوق خودداری فرماييد. ضمنا پس از تکمیل این فرایند اطلاع رسانی خواهد شد.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
0
هیات علمی
0
فارغ‌التحصیل
0
رشته تحصیلی
0
کارگاه و آزمایشگاه
0
شرکت‌های فناور و دانش بنیان

مدیریت

پژوهشی

آموزشی

دانشکده ها