بسم الله الرحمن الرحیم 

01 بهمن, 1400

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

«هر دانشجو، یک تخصص، یک مهارت»

ورود به اکانت شما

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

اساتيد و مديران گروه دانشكده علوم انساني

sayadian نام و نام خانوادگی  سيما صياديان
رایانامه  
سمت در دانشگاه مدیر گروه ارشد آموزش زبان انگلیسی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور ۱ ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري آموزش زبان

رزومه
صفحه شخصی

 

lashkarian نام و نام خانوادگی  آنيتا لشكريان
رایانامه
سمت در دانشگاه گروه ارشد مترجمی زبان انگلیسی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور ۱ ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري ادبيات زبان انگليسي

رزومه
صفحه شخصی

 

naeimi نام و نام خانوادگی  امين نعيمي
رایانامه
سمت در دانشگاه مدیر گروه کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور ۱ ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دانشجوی دکتی آموزش زبان انگلیسی

رزومه
صفحه شخصی

 

erfanrad نام و نام خانوادگی  سعيده عرفان راد
رایانامه  
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی گروه کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور ۱ ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دانشجوی دكتري آموزش زبان انگلیسی

رزومه
صفحه شخصی

 

mortazavizadeh نام و نام خانوادگی  گیتی مرتضوی زاده
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی گروه کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور ۱ ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دانشجوی دكتري آموزش زبان انگلیسی

رزومه
صفحه شخصی

 

kalantar نام و نام خانوادگی  عباس کلانتر
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی گروه کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور ۱ ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

رزومه
صفحه شخصی

 

fallahyakhdani نام و نام خانوادگی  حمیدرضا فلاح یخدانی
رایانامه
سمت در دانشگاه مدیر گروه ارشد تربیت بدنی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور 2 ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري تربیت بدنی

رزومه
صفحه شخصی

 

mortazavi نام و نام خانوادگی  محمودرضا مرتضوی
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات
مكان دفتر طبقه دوم كريدور 2 ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري علوم ارتباطات

رزومه
صفحه شخصی

 

sadeghzadeh نام و نام خانوادگی  سمحمود صادق زاده
رایانامه
سمت در دانشگاه مدیر گروه ارشد و دکتری ادبیات فارسی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور 2 ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري زبان و ادبیات فارسی

رزومه
صفحه شخصی

 

tavakoli نام و نام خانوادگی  عزیزاله توکلی کافی آباد
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور 2 ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري ادبیات فارسی

رزومه
صفحه شخصی

 

shahabrazavi نام و نام خانوادگی  سید حسین شهاب رضوی
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور 2 ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري ادبیات فارسی

رزومه
صفحه شخصی

 

heydarinia نام و نام خانوادگی  هادی حیدری نیا
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور 2 ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري ادبیات عرب

رزومه
صفحه شخصی

 

mansouri نام و نام خانوادگی  سيد مهدی منصوری
رایانامه
سمت در دانشگاه مدیر گروه ارشد و دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور ۱ ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري حقوق جزا و جرم شناسی

رزومه
صفحه شخصی

 

jafari نام و نام خانوادگی  محمد حسین جعفری
رایانامه
سمت در دانشگاه مدیر گروه ارشد و دکتری حقوق خصوصی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور ۱ ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري حقوق خصوصی

رزومه
صفحه شخصی

 

asi نام و نام خانوادگی  ابوالقاسم عاصی
رایانامه
سمت در دانشگاه مدیر گروه ارشد و دکتری علوم قرآن و ارشد ادیشه های امام خمینی (ره)
مكان دفتر طبقه دوم كريدور 2 ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري علوم قرآن و حدیث

رزومه
صفحه شخصی

 

tabatabaee نام و نام خانوادگی  سيد احمد طباطبایی
رایانامه
سمت در دانشگاه مدیر گروه ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور ۲ ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دانشجوی دكتري فقه و مبانی حقوق اسلامی

رزومه
صفحه شخصی

 

etemadifar نام و نام خانوادگی  اعظم اعتمادی فر
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور ۲ ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري فلسفه

رزومه
صفحه شخصی

 

sadeghian نام و نام خانوادگی  احمد صادقیان
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور ۲ ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري تفسیر علوم قرآن

رزومه
صفحه شخصی

 

mahini نام و نام خانوادگی  شهربانو مهینی
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور 2 ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دانشجوی دكتري ادبیات عرب

رزومه
صفحه شخصی

 

abooei نام و نام خانوادگی  محمد رضا ابویی
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی
مكان دفتر طبقه دوم كريدور 2 ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري الهیات و معارف اسلامی

رزومه
صفحه شخصی

 

fallahyakhdani mh نام و نام خانوادگی  محمد حسین فلاح یخدانی
رایانامه
سمت در دانشگاه مدیر گروه ارشد و دکتری مشاوره و مدیر گروه علوم تربیتی
مكان دفتر طبقه همکف كريدور 3 ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دكتري روانشناسی

رزومه
صفحه شخصی

 

vaziri نام و نام خانوادگی  سعید وزیری بزرگ
رایانامه
سمت در دانشگاه مدیر گروه ارشد روانشناسی عمومی
مكان دفتر طبقه همکف كريدور 3 ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دانشجوی دكتري علوم تربیتی

رزومه
صفحه شخصی

 

  نام و نام خانوادگی  فرزاد فرهودی
رایانامه
سمت در دانشگاه مدیر گروه ارشد روانشناسی بالینی
مكان دفتر طبقه همکف كريدور 3 ساختمان افشاریان
مدارج دانشگاهی

دانشجوی دكتري روانشناسی

رزومه
صفحه شخصی
کلیه حقوق و امتیازات این وبگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر این وبگاه، پیگرد قانونی دارد.