بسم الله الرحمن الرحیم 

13 آذر, 1400

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

«هر دانشجو، یک تخصص، یک مهارت»

ورود به اکانت شما

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

فرمهای آموزشی

 

 

فرم درخواست برگزاری امتحان جامع دوره دکتری تخصصی نيمسال دوم 99-98  - 4 برگ

توجه : نمره قبولی در امتحان جامع برای ورودیهای 94 و ما قبل 15 و برای ورودیهای 95 به بعد 16 می باشد . - چاپ فرمها به صورت یکرو انجام شود .

  فرم معادل سازی دروس گذرانده شده قبلی

توجه : حداقل نمره معادل سازی در دوره کاردانی و کارشناسی 12 - حداقل نمره معادل سازی در دوره کارشناسی ارشد 14 و حداقل نمره معادل سازی در دوره دکتری تخصصی 16 می باشد .

 فرم معرفی به استاد - فقط دوره های کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته )

توجه : آخرین مهلت اخذ و ثبت نمره معرفی به استاد در نیمسال اول ، پایان دی ماه - نیمسال دوم ، پایان خردادماه و نیمسال تابستان ، 15 شهریور ماه می باشد . 

فرم اعلام انصراف از تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی

توجه : ترتیب مراجعه و اعلام انصراف به شرح روبرو :1-ارائه درخواست  به گروه آموزشی/ دانشکده 2- مراجعه به مرکز مشاوره3-تعهد ولی دانشجو به آموزش دانشگاه 4-مراجعه به اداره امور آموزشی

فرم چک لیست کنترل فارغ التحصیلی دانشجویان 

توجه : ترتیب مراجعه و دریافت چک لیست کنترل فارغ التحصیلی به شرح روبرو :1-ارائه درخواست فارغ التحصیلی به گروه آموزشی 2-ارائه به رییس آموزش دانشکده3- ارائه به اداره امور آموزشی(خدمات آموزش)

فرم حذف واحد مازاد بر سقف واحد

توجه : توسط کارشناس گروه آموزشی و به ترتیب : 1 - بررسی توسط گروه آموزشی / دانشکده 2- اعلام به اداره برنامه ریزی آموزش3- بایگانی جهت درج در پرونده و سوابق دانشجو

فرم تائید اخذ واحد پایان نامه (رساله)/ تمدید پایان نامه (تمدید رساله) کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

توجه : جهت اخذ پایان نامه (رساله) یا تمدید پایان نامه (تمدید رساله) در هر ترم 1- مراجعه به گروه آموزشی/دانشکده 2- مراجعه به امور شهریه3- مراجعه به گروه یا اداره برنامه ریزی آموزش جهت ثبت پایان نامه یا تمدید پایان نامه 

فرم مجوز انتخاب واحد بیش از سقف بدلیل فارغ التحصیلی یا ممتازی

( کاردانی و کارشناسی )

توجه : مخصوص دانشجویان ترم آخر یا دانشجویان ممتاز که تمایل به اخذ واحد بیش از سقف انتخاب واحد دارند .مراحل به ترتیب : 1-مراجعه به گروه آموزشی/ دانشکده و نظر کارشناس مربوطه2- مراجعه به گروه معارف در صورت لزوم 

فرم حذف واحد بدلیل مشروطی در ترم قبل

( کاردانی و کارشناسی ) 

توجه : مخصوص دانشجویان با میانگین ترمی کمتر از 12 ، توسط کارشناس گروه آموزشی و به ترتیب : 1 - بررسی توسط گروه آموزشی / دانشکده2- اعلام به اداره برنامه ریزی آموزش3- بایگانی جهت درج در پرونده و سوابق دانشجو

فرم مجوز تداخل ساعت امتحانی پایان ترم

(مخصوص دانشجویان ترم آخر ) 

توجه :انجام مراحل به ترتیب :1-درخواست دانشجو 2- بررسی کارشناس گروه/مدیر گروه / رییس آموزش دانشکده وصدور مجوز در سامانه آموزش- دانشجوموظف است یک هفته قبل از شروع امتحانات نسبت به تکمیل فرم دوامتحانی اقدام و  به امتحانات مراجعه نماید. 

فرم معرفی به استاد -ترم جبرانی

(ماده 47 آیین نامه آموزشی) 

توجه : مخصوص داشجویانی که معدل کل کمتر از صدور مدرک تحصیلی کسب نموده  و قصد جبران معدل دارند . به ترتیب : 1- درخواست دانشجو 2-تایید گروه / اموزش دانشکده 3- تائید اداره خدمات آموزش 4- انتخاب واحد توسط اداره برتامه ریزی

فرم ماده 24 آیین نامه آموزشی

(انتخاب دروس در یکی از واحدهای دانشگاهی بدلیل عدم ارائه در واحد مبدا) -

مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد 

توجه : ماده 24 مخصوص کسانی است که : 1-دروس درخواستی در واحد مبدا ارائه نشده باشد 2-استفاده از ماده 24 یکبار در طول تحصیل امکان پذیر است3-سقف واحد 8 وبرای ورودی های 95 به بعد 6 واحد می باشد .

فرم ماده 55آیین نامه آموزشی

(انتخاب دروس در یکی از واحدهای دانشگاهی بدلیل عدم ارائه در واحد مبدا) -

مخصوص دانشجویان کارشناسی و کاردانی 

توجه : ماده 55مخصوص کسانی است که : 1-دروس درخواستی در واحد مبدا ارائه نشده باشد2-سقف واحد برای دانشجویان تمام وقت 11 ، پاره وقت 9 و آموزش معلمان 7 واحد می باشد .

فرم تعهد نامه عدم مشروطی در ترم جدید

(ویژه دانشجویان دارای مجوز کمیسیون موارد خاص )

توجه : اجازه یک نیمسال دیگر ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص و تعهد عدم مشروطی در ترم پیش رو

فرم حذف 3/16

(دانشجوياني كه در جلسات کلاس غيبت موجه بیش از3 هفته داشته باشند توسط استاد حذف خواهند شد)

توجه : اين فرم مخصوص اساتيد بوده و توسط استاد درس تكميل ،‌پس از تائيد دانشكده يا گروه در موعد مقرر ( يك هفته قبل از شروع امتحانات ) به اداره امتحانات ارائه نمايند . 

فرم حذف تكرار درس

(ویژه دانشجویاني كه درس تكراري اخذ نموده اند )

توجه :اين فرم توسط رييس آموزش دانشكده تكميل وبه اداره برنامه ريزي آموزش جهت اقدام ارسال مي كند .

فرم حذف عدم رعايت پيش نياز

(ویژه دانشجویاني كه درس بدون رعايت پيش نياز اخذ نموده اند )

توجه :اين فرم توسط رييس آموزش دانشكده تكميل وبه اداره برنامه ريزي آموزش جهت اقدام ارسال مي كند

فرم شوراي آموزشي دانشگاه ( قطع a5)
کلیه حقوق و امتیازات این وبگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر این وبگاه، پیگرد قانونی دارد.