بسم الله الرحمن الرحیم 

01 بهمن, 1400

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

«هر دانشجو، یک تخصص، یک مهارت»

ورود به اکانت شما

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

بيانيه رسالت وچشم انداز مركز تا 1400 سال

دانلود نقشه راه تا 1400

رسالت 

 فلسفه وجودي ما تلاش براي حفظ و ارتقاي سعادتمندي و سلامتي همه جانبه دانشجويان و خانواده بزرگ دانشـگاه آزاد اسلامي و عموم مردم در يك دانشگاه سلامت محور وسعادت محور، با ارائه خدمات تخصصي با رويكرد اسلامي است

چشم انداز

ما بر آن هستيم كه درراستاي اهداف و برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي و درمسير تحقق دانشگاه سالم و سـعادتمند، ضـمن حفـظ جايگاه برتري خود دراستان يزد تا سال ١٤٠٠جزء ٥ مركز برتر دانشگاه هاي آزاد اسلامي كشور قرار گيريم

ارزش‌هاي بنيادين

توجه به حاكميت جهان بيني توحيدي اسلام در ابعاد مختلف زندگي فردي واجتماعي انسان وهستيمتعهد به قوانين جمهوري اسلامي ايران واسناد بالادستي دانشگاه آزاد اسلامي

نگرش هدايت گرانه و آخرت گرانه به علم روانشناسي و مشاره

متعهد به تعاملات سازنده درون بخشي و برون‌سازمانی و بسيج عمومي جهت مشاركت همگاني

متعهد به اصول اخلاق اسلامي و اخلاق حرفه اي نظير: رازداري، مسئوليت پذيري ، صلاحيت و تخصص، كـارتيمي و ارجـاع و عدم سوءاستفاده از روابط حرفه اي ، ارائه خدمات موثر، ايمن باحفط كرامت فطري انساني

راهبردهاي كلان

ايجاد نهضت فراگير خود مراقبتي ودگر مراقبتي سلامت محور و سعادت محور دربستر دانشگاه خانواده محور از مسير تهذيب ، تحصيل و ورزش.

ايجاد نهضت فراگير تحقق حيات طيبه اسلامي در بستر تبين و ترويج سبك زندگي اسلامي ايراني

ايجاد نهضت فراگير ازدواج آسان ، به هنگام و پايدار در بسـتر تـرويج وتسـهيل ازدواج بـا روش آمـوزش ،مشـاوره و مددكاري با رويكرد اسلامي

ايجاد نهضت فراگير مراقبت از خانواده پويا ، مانا و كارا در بستر تشكيل ،تحكيم ، تكاليف وتعـالي خـانواده   از مسير آموزش ،مشاورهو مددكاري با رويكرد اسلامي

ايجاد نهضت فراگير تحقق تمدن نوين اسلامي در بستر دانشگاه انسان ساز وتمدن ساز

برنامه‌ها واهداف اجرايي كلان

توانمندسازي جامعه هدف با مهارت آموزي و علم آموزي وانگيزه بخشي در تمامي حوزه هاي زندگي(تحصيلي و...)

پيشگيري از آسيب هاي فردي، خانوادگي واجتماعي

توسعه فرهنگ خود مراقبتي ودگر مراقبتي سلامت محور و سعادت محور

بهره مندي از ظرفيت هاي دانشجويي جهت آموزش همسان به همسان

پايش، حفظ وارتقاي همه جانبه سطح سلامتي وسعادتمندي جامعه هدف

ارائه خدمات مشاوره اي، مددكاري ،آموزشي وتوانمند سازي در سطح فردي وگروهي

برنامه ريزي عملياتي جهت توسعه كمي وكيفي مركز مشاوره

برنامه ريزي عملياتي بازاريابي اجتماعي جهت افزايش سطح پوشش جامعه هدف

برنامه ريزي عملياتي جهت هم افزايي با اخذ تفاهم نامه هاي همكاري درون دانشگاهي و همچنين برون دانشگاهي

برنامه ريزي عملياتي جهت افزايش درآمد زايي با تاكيد بر افزايش درآمدهاي غير مستقيم

 

 

کلیه حقوق و امتیازات این وبگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر این وبگاه، پیگرد قانونی دارد.