بسم الله الرحمن الرحیم 

25 مهر, 1400

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

«هر دانشجو، یک تخصص، یک مهارت»

ورود به اکانت شما

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

اساسنامه انجمن اسلامی اساتید

بسم الله الرحمن الرحیم
یا ایها الذّین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوالله لعلکم تفلحون


اساسنامه انجمن اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد


با اعتقاد به نقش عظیم و اساسی انقلاب فرهنگی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و بر اساس درک حساسیت و اولویت جبهه علمی و فرهنگی در مواجهه با دنیای کفر و استکبار و با توجه به رسالت خطیر دانشگاهیان در این پیکار سرنوشت ساز، ضرورت تلاش و حرکت جمعی و هماهنگ اساتید و نیروهای مسلمان دانشگاه ها انکارناپذیر است.
با عنایت به این ضرورت و با امید به تحقق آرمان والای وحدت و همسویی "علم و دین و سیاست"، انجمن اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد بر اساس هدف های ذیل تشکیل می گردد:

اهداف
ماده یک: اهداف انجمن عبارتند از:
1)    تحکیم و تقویت روح وحدت و تعاون اسلامی در دانشگاه
2)    تقویت روحیه خودسازی و تزکیه نفس در بین اعضا
3)    تحقق عملی آرمان های بنیانگذاز جمهوری اسلامی ایران حضرت امام (ره) به ویژه وحدت حوزه و دانشگاه
4)    نیل به استقلال و شکوفائی علمی و فرهنگی در محیط دانشگاه
5)    تحقق عملی شعار «دانشگاه در خدمت جامعه»
6)    گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی در بین قشر دانشگاهی
7)    كمك به تحقق رهنمودهای ولی فقیه
8)    سایر موارد مرتبط که در راستای تحقق آرمان‌های بر حق نظام جمهوری اسلامی در حوزه فعالیت این انجمن قرار گیرند.


نام وآرم رسمی
ماده دو: نام رسمی این تشکیلات «انجمن اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد» براساس تعاریف ذیل است که از این به بعد در این اساسنامه به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود.
1)    اسلامی بودن انجمن بدین معنی است که باید ارزش ها و معیارهای اسلامی به عنوان اصلی ترین ضابطه و معیار، بر تصمیم‌گیری ها و عملکرد انجمن حاکم باشد.
2)    منظوراز «اساتید» کلیه اعضای هیئت علمی رسمی و غیر رسمی دانشگاه در مدارج مختلف آن اعم از مربی، استادیار، دانشیار، استاد و ... نیز کارشناسان دانشگاه است که بر اساس ضوابط این اساسنامه به عضویت انجمن پذیرفته می شوند.
ماده سه: انجمن دارای آرم رسمی مخصوص به خود است که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

تشکیلات
ماده چهار: انجمن هویت مستقلی داشته و به هیچ یک از تشکیلات سیاسی، فرهنگی و علمی کشور وابستگی ندارد.
ماده پنج: ارکان انجمن عبارتند از:
الف: اعضای انجمن        ب: مجمع عمومی            ج: شورای مرکزی            د: بازرس

اعضای انجمن
ماده شش: اعضای انجمن باید دارای شرایط زیر باشند:
1)    عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
2)    مسلمان و معتقد به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران
3)    اشتهار نداشتن به فساد و ترک واجبات
تبصره1: دانشجویان دکترا چنانچه تعهد سپرده باشند که بعد از فراغت از تحصیل در خدمت دانشگاه آزاد اسلامی یزد درآیند می توانند برای عضویت در انجمن داوطلب شوند.
تبصره2: مدرسین غیر عضو هیئت علمی دانشگاه مادام که به تشخیص کمیته منابع انسانی و تشکیلات در این دانشگاه مشغول تدریس باشند با رعایت سایر ضوابط می توانند به عضویت انجمن پذیرفته شوند.
تبصره3: کارشناسان دانشگاه چنانچه به تشخیص کمیته منابع انسانی و تشکیلات  فعالیت علمی وفرهنگی مناسب داشته باشند، با رعایت سایر ضوابط می توانند به عضویت انجمن پذیرفته شوند.

ماده هفت: وظایف اعضای انجمن بدین شرح است:
1)    شرکت فعال در جلسات انجمن
2)    ارتباط فعال با حداقل یکی از کمیته ها
3)    پرداخت به موقع حق عضویت به میزانی که در مجمع عمومی هر سال تصویب می‌شود

مجمع عمومی
ماده هشت: مجمع عمومی متشکل از اعضاء (به شرح ذیل) بوده و حداقل سالی یک بار تشکیل می‌شود.
تبصره 1: دعوت رسمی توسط شورای مرکزی و حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع صورت می‌گیرد.
تبصره2: جلسات فوق‌العاده مجمع عمومی به پیشنهاد اعضای شورای مرکزی یا بازرس تشکیل می‌شود.
تبصره3: در صورت تقاضای حداقل یک سوم اعضای انجمن، مبنی بر تشکیل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی، پیشنهاد مذکور قابل اجرا بوده و شورای مرکزی ملزم به پیگیری برای تشکیل آن خواهد بود.

ماده نه: مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضای انجمن رسمیت خواهد یافت.
تبصره: درصورتی که در نوبت اول حداقل دو سوم اعضاء حضور نیابند، مجمع عمومی تجدید شده و در نوبت دوم با حضور حداقل نصف اعضاء رسمیت می یابد. در غیر این صورت در نوبت سوم با حضور حداقل یک سوم از اعضای انجمن مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت.

ماده ده: تصمیمات مجمع عمومی بر اساس جمع آراء مثبت و ممتنع اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) حاضرین اتخاذ شده و رسمیت خواهد یافت.
ماده یازده: وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
1)    انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرس انجمن
2)    رسیدگی به عملکرد سالانه انجمن و بررسی و تصویب ترازنامه سالانه
3)    تصمیم‌گیری در مواردی که از طرف شورای مرکزی پیشنهاد می‌شود
4)    تصویب تغییرات در اساسنامه (با پیشنهاد دو سوم اعضای مجمع که نباید کمتر از یک دوم تعداد کل اعضا باشد)
5)    تصمیم‌گیری در مورد میزان حق عضویت سالانه اعضای انجمن
6)    تصمیم‌گیری در مواردی که با سرنوشت انجمن سر و کار دارد (از قبیل: انحلال، ادغام و …)

شورای مرکزی
ماده دوازده: تعداد اعضای اصلی شورای مرکزی پنج نفر و تعداد اعضای علی البدل آن دو نفر می باشند.
ماده سیزده: اعضای شورای مرکزی توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.
تبصره 1: انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی بلامانع است.
تبصره2: هر عضو انجمن می تواند حداکثر به تعدادی معادل تعداد اعضای مورد نیاز برای شورای مرکزی رأی بدهد.
تبصره3: هر عضو انجمن كه حداقل یك سال از فعالیت وی گذشته باشد می تواند برای عضویت در شورای مرکزی داوطلب شود. لازم به ذكر است در دوره اول انتخابات شورای مركزی فعالیت برای تأسیس انجمن به عنوان سابقه یكسال فعالیت مورد قبول می باشد.
ماده چهارده: جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل سه عضو اصلی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل سه رأی موافق اتخاذ خواهد شد.
ماده پانزده: در اولین جلسه شورای مرکزی یک نفر به عنوان دبیر و سخنگوی شورا با اکثریت آراء انتخاب خواهد شد.
ماده شانزده: جلسات شورای مرکزی حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود.
ماده هفده: قبول استعفای هر یک از اعضای شورای مرکزی به عهده شورای مرکزی است و به جای افراد مستعفی، به ترتیب از اعضای علی البدل به عنوان عضو اصلی دعوت به عمل می آید.
تبصره: غیبت غیر موجه هر یک از اعضای شورای مرکزی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی شورا طی یکسال به منزله استعفاء خواهد بود.

ماده هجده: وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:
1)    اجرای مصوبات مجمع عمومی انجمن
2)    اعلام مواضع رسمی انجمن
3)    سرپرستی و هدایت کمیته ها
4)    دعوت و تشکیل مجمع عمومی و ارائه گزارش عملکرد انجمن و کمیته‌های آن به مجمع
5)    انتخاب و اعزام نماینده انجمن برای شرکت در جلسات و سمینارها و سایر مأموریت‌های محوله
6)    تصویب و اصلاح کلیه آئین نامه های داخلی مورد نیاز واحدهای مختلف انجمن
7)    ارائه و طرح موضوع تبصره های 2 و 3 ماده هشت اساسنامه در مجمع عمومی
8)    تصمیم‌گیری در مورد اخذ یا اهدای کمک‌های مالی از/به سایر اشخاص حقیقی/حقوقی
9)    سایر مواردی که مجمع عمومی به شورای مرکزی ارجاع می‌نماید

بازرس
ماده دوازده: بازرس به مدت یک سال توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
ماده پانزده: وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
1)    نظارت بر عمل‌کرد شورای مرکزی و شرکت در جلسات آن به تشخیص خود
2)    درخواست برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به تشخیص خود
3)    تهیه و ارائه گزارش از عمل‌کرد شورای مرکزی به مجمع عمومی

کمیته ها
ماده شانزده: کمیته هایی که تحت نظارت شورای مرکزی قرار دارند عبارتند از:
1-    کمیته آموزش و پژوهش  2- کمیته اداری و مالی  3- کمیته روابط عمومی و انتشارات  4- کمیته اجتماعی  5- کمیته سیاسی  6- کمیته منابع انسانی  و تشکیلات  7- کمیته فرهنگی و هنری
ماده هفده: شورای مرکزی از میان اعضای خود برای هریک از کمیته ها یک نفر مسئول انتخاب خواهد کرد.
ماده هیجده: تعداد اعضای کمیته ها با احتساب مسئول آن 13-7 نفر است و با پیشنهاد مسئول کمیته و تایید شورای مرکزی تعیین می شوند.

وظایف کمیته ها:
ماده نوزده: وظایف کمیته آموزش و پژوهش عبارت است از:
الف: ارتباط مستمر با دستگاه های اجرایی برای تشخیص و گردآوری نیازهای تحقیقاتی جامعه وارجاع آن به اعضاء
ب: تلاش در جهت تالیف یا ترجمه کتب و نشریات علمی و آموزشی
ج: تشکیل مجامع و سمینارهای علمی و آموزشی
د: ایجاد ارتباط فعال با مجامع علمی و آموزشی و همکاری با آن ها
ه: گردآوری اخبار و اطلاعات علمی و آموزشی
و: سایر موارد مرتبط که به تایید شورای مرکزی برسد.
ماده بیست: وظایف کمیته اداری و مالی عبارت است از:
الف: تنظیم و رسیدگی به حساب های مالی انجمن
ب: انعقاد قراردادهای لازم با موسسات و طرف های مربوط برای انجام امور تحقیقاتی انجمن
ج: دریافت حق عضویت اعضاء وکوشش برای جذب هدایا وکمک  به انجمن
د: تهیه گزارش های مالی سالانه انجمن و پیشنهاد میزان حق عضویت مورد نیاز
ه: تشکیل صندوق قرض الحسنه برای تامین نیازهای مالی اعضاء
و: جذب وهدایت کمک ها وخدمات اعضا و دیگر دانشگاهیان در امور فرهنگی ، امدادی و سایر امور خیریه
ز: سایر موارد مرتبط که به تایید شورای مرکزی برسد.
ماده بیست و یک: وظایف کمیته روابط عمومی و انتشارات عبارت است از:        
الف: تهیه اخبار، افکارسنجی، ارتباطات، برنامه ریزی و مدیریت تبلیغ و اطلاع رسانی
ب: تشکیل و اداره موسسه انتشارات
ج: فراهم کردن زمینه چاپ و توزیع آثار علمی و فرهنگی و سایر نشریات انجمن
د: تامین نیازهای اعضاء از لحاظ کتب و نشریات علمی
ه: سایر موارد مرتبط که به تایید شورای مرکزی برسد.
ماده بیست و دو: وظایف کمیته اجتماعی عبارت است از:        
الف: تهیه اخبار و بررسی و تحلیل مسایل اجتماعی کشور
ب: شناسایی آسیب های اجتماعی بویژه در دانشگاه ها و بررسی راهکارهای پیشگیری و درمان آن
ج: مشارکت در مجامع و کارگروه ها، نشست ها و جلسات مرتبط
د: سایر موارد مرتبط که به تایید شورای مرکزی برسد.
ماده بیست و سه: وظایف کمیته سیاسی عبارت است از:
الف: تهیه اخبار و بررسی و تحلیل مسایل سیاسی کشور بویژه دانشگاه ها
ب:تهیه وتنظیم پیش نویس بیانیه های سیاسی و پیشنهاد آن به شورای مرکزی
ج: تجزیه و تحلیل سیاسی از اخبار درست و ناقص و پیشگیری از انحرافات و آموزش و اطلاع رسانی اعضا
د: تحقیق و بررسی جایگاه حرکت های بیداری اسلامی و جنبش های اسلامی منطقه به ویژه در لبنان، عراق، سوریه و ...
ه: سایر موارد مرتبط که به تایید شورای مرکزی برسد.
ماده بیست و چهار: وظایف کمیته منابع انسانی وتشکیلات عبارت است از:
الف: شناسایی و پیشنهاد نیروی انسانی مناسب
ب: تهیه و تنظیم فرم مخصوص برای ثبت نام داوطلبان عضویت در انجمن و تشکیل پرونده عضویت
ج: تدوین مدارک لازم برای عضویت در انجمن كه به تصویب شورای مرکزی تعیین می گردد
د: بررسی و تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت داوطلبان عضویت در انجمن
ه: سایر موارد مرتبط که به تایید شورای مرکزی برسد.
ماده بیست و پنج: وظایف کمیته فرهنگی و هنری عبارت است از:
الف: برنامه ریزی و نظارت بر اشاعه فرهنگ اسلامی و کار گروهی- تشکیلاتی در سطح عمومی و خصوصی
ب: ایجاد ارتباط فعال با مجامع فرهنگی و هنری و همکاری با آن ها بویژه مجامع فرهنگی اسلامی
ج: تدارک و تمهید مقدمات لازم برای تزکیه و ارتقاء فضایل اخلاقی و اعتقادی اعضاء و سایر نیروهای دانشگاهی
د: سایر موارد مرتبط که به تایید شورای مرکزی برسد.


ماده بیست و هشت: در صورت انحلال انجمن آن قسمت از اموال و امکانات انجمن که با هزینه اعضاء خریداری و تهیه شده است در اختیار نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه قرار خواهد گرفت.
تبصره: کلیه امکاناتی که از طرف دانشگاه دراختیار انجمن قرار گرفته، متعلق به دانشگاه است.

این اساسنامه در بیست و هشت ماده و دوازده تبصره در زمستان 1393 تنظیم گردید.

کلیه حقوق و امتیازات این وبگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر این وبگاه، پیگرد قانونی دارد.