بسم الله الرحمن الرحیم 

04 بهمن, 1400

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

«هر دانشجو، یک تخصص، یک مهارت»

ورود به اکانت شما

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

دانشگاه‌هاى آزاد اسلامى سراسر ايران

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامى[/col]
[col class="span4"][/col]
[col class="span4"][/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی آستارا[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ابهر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اراک[/col] [/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اردستان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اردکان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی استهبان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر[/col] [/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اقلید[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اهر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ایذه[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ایلام[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بابل[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بافت[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بناب[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی آباده[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بندر لنگه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]

[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]

[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی بوکان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامى پرند[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی آباد مغان[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تبریز[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تفت[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تفرش[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی جهرم[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی خمین[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی خوی[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی دامغان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی دزفول[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی دندانپزشکی[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی رشت[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی رودهن[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی زابل[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی زنجان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ساری[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ساوه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی سقز[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی سروستان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی سمنان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی سنندج[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شبستر[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شهرری[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شیراز[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی شیروان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی طبس[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی فراهان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی فردوس[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی قزوین[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی قوچان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی کرج[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی کرمان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی گچساران[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی گرگان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی لارستان[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی لامرد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامى مشهد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مراغه[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مرند[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مشهد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ملایر[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی میاندواب[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی میانه[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی نایین[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی نطنز[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی نکا[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور[/col][/row]

[row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا[/col]
[col class="span4"]دانشگاه آزاد اسلامی همدان[/col]
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

 

کلیه حقوق و امتیازات این وبگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر این وبگاه، پیگرد قانونی دارد.