بسم الله الرحمن الرحیم 

01 مهر, 1399

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

«هر دانشجو، یک تخصص، یک مهارت»

ورود به اکانت شما

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

شرايط دريافت وام بلند مدت براي دانشجويان پزشكي و پرستاري

قابل توجه دانشجوياز پزشكي و پرستاري با توجه به اختصاص مبلغي جهت وام بلند مدت شهريه از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شرايط دريافت به شرح ذيل اعلام مي گردد 

1- دانشجو نبايد تا كنون از وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري هيچ گونه وام شهريه اي دريافت نموده باشد .( ليست اين دانشجويان پيوست مي باشد )

2-به دانشجويان جديد الورود ( ورودي هاي 96 ) در اين نوبت وام تعلق نمي گيرد . 

 

مراحل دريافت وام

1- مراجعه به انتشارات دانشكده پزشكي ودريافت فرم ها   يا دانلود فرم درخواست  و  فرم تعهد

2- تحويل فرم هاي تكميل شده به همراه  مدارك ذيل حداكثر تا تاريخ 96/07/30 به صندوق رفاه دانشكده پزشكي 

 

 مدارك دانشجو مدارك ضامن
1-كپي شناسنامه و كارت ملي 1-كپي شناسنامه و كارت ملي
2- كپي كارت دانشجويي 2- كپي حكم استخدامي از موسسات دولتي و يا كپي حكم بازنشستگي
3-اصل سند محضري تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي   ----

صندوق رفاه دانشكده پزشكي 

 

ليست دانشجوياني كه قبلاً از وزارت علوم وام دريافت نموده اند . ( با كليد ctrl+f شماره دانشجويي خود را جستجو نماييد )

نام پدر شماره دانشجویی رشته تحصیلی
 كاظم  890534063 پزشکی‌
 عبدالرضا  910796669 پزشکی‌
 محمدرضا  80381094 پزشکی‌
 علي   850582673 پزشکی‌
 محمدحسين  910796969 پزشکی‌
 ولي   870583055 پرستاری‌
 حميد  900151790 پزشکی‌
 سيدعلي محمد  84581843 پزشکی‌
 سيدحسن   84581509 پزشکی‌
 كرم خدا  910266977 پرستاری‌
 محمدحسن   80359485 پزشکی‌
 حسين   850582618 پزشکی‌
 کاظم   82655200 پزشکی‌
 محمد  860565881 پرستاری‌
 عبدالامير  890534065 پزشکی‌
 روح  االله  850582631 پزشکی‌
 محمود  920555943 پزشکی‌
 روح  اله  850582580 پزشکی‌
 مسعود  900411920 پزشکی‌
 ماشااله  83619067 پرستاری‌
 علي محمد  80381044 پزشکی‌
 حسن  890534068 مشخص نيست
 اصغر  850582617 پزشکی‌
 ناصر  910231531 پزشکی‌
 عزت اله   82654573 پزشکی‌
 عبدالناصر  860565300 پزشکی‌
 محمدرضا  880548583 پزشکی‌
 رحمان  890534069 پزشکی‌
 جلال  901020572 پزشکی‌
 محمدحسين   79442493 پزشکی‌
 علي اصغر  83618650 پزشکی‌
 محمدحسين   870583096 پرستاری‌
 هدايت اله   81489108 پزشکی‌
 همت علي  8714121003 پرستاری‌
 محمد  920327323 پزشکی‌
 علي  8611151001 پزشکی‌
 حميدرضا  900427668 پرستاری‌
 احمد  8611151005 پزشکی‌
 ذبيح الله  890534248 پرستاری‌
 ماشاالله   870582903 پزشکی‌
 علي   83618670 پزشکی‌
 احمد  900614687 پرستاری‌
 ضيا  890534076 پزشکی‌
 فريبرز  88054792 پرستاری‌
 سيد فخرالدين  860565834 پرستاری‌
 حسن   860565407 پزشکی‌
 محمد  860565817 پرستاری‌
 نجاتعلي  900429120 پرستاری‌
 محمدرضا  79442396 پزشکی‌
 اكبر  900615694 پرستاری‌
 گرگعلي  910356631 پرستاری‌
 يداله   82654999 پزشکی‌
 حبيب   81489141 پزشکی‌
 محمدحسين   870582906 پزشکی‌
 محمدرضا  84581494 پزشکی‌
 عباس   84599942 پرستاری‌
 علي محمد  920494243 پزشکی‌
  غلامرضا  880548592 پزشکی‌
 عباس   8214121036 پرستاری‌
 محمدعلي   870583124 پرستاری‌
 محمد رضا  8611151031 پزشکی‌
 کيامرث   880548593 پزشکی‌
 فضل اله   870582912 پزشکی‌
 حسن   82654993 پزشکی‌
 عليرضا  910337055 پرستاری‌
 محمود  860565302 پزشکی‌
 غلامحسين  8611151010 پزشکی‌
 هلال الدين  910796434 پزشکی‌
 ماشاءاله   80381075 پزشکی‌
 محمود  82654770 پزشکی‌
 اسداله  901020508 پزشکی‌
 فرج اله   80381055 پزشکی‌
 سيدباقر  880548595 پزشکی‌
 محمدعلي   860565828 مشخص نيست
 محمدصادق   870582915 پزشکی‌
 روح اله  890534080 پزشکی‌
 مسعود  83619057 پرستاری‌
 مسعود  83619023 پرستاری‌
 حميد  84590154 پرستاری‌
 يعقوب رضا  870845389 پزشکی‌
 سيدمهدي   870582917 پزشکی‌
 سيد احمد  900426860 پزشکی‌
 کاظم   850582676 پزشکی‌
 ابوالفضل   870583143 مشخص نيست
 اكبر  910246681 پرستاری‌
 عزيزاله  850582563 پزشکی‌
 الله کرم  920435802 پزشکی‌
 محمود  890534086 پزشکی‌
 امير  83618723 پزشکی‌
 رضا  850583094 پرستاری‌
 علي  900429841 پرستاری‌
 اياز  82654842 پزشکی‌
 اياز  83618706 پزشکی‌
 اياز  850582862 پرستاری‌
 محمد  900427268 پزشکی‌
 عباس  910032288 پزشکی‌
 سيدحسين   82654773 پزشکی‌
 عباس   83618648 پزشکی‌
 احمد  83618710 پزشکی‌
 محمدکريم   870582919 پزشکی‌
 علي اصغر  890534089 پزشکی‌
 محمدعلي  900429378 پزشکی‌
 محمدحسين   84582715 پزشکی‌
 احمد  920332654 پرستاری‌
 سيد جلال   850582694 پزشکی‌
 باقر  870582922 پزشکی‌
 مجيد  890534091 پزشکی‌
 محمدعلي   82654995 پزشکی‌
 مصطفي   83615853 پرستاری‌
 محمد  870582923 پزشکی‌
 علي  محمد  850582613 پزشکی‌
 هجير  911246543 پزشکی‌
 محمد  850582679 پزشکی‌
 عباس   860565893 پرستاری‌
 نصراله   82654788 پزشکی‌
 احمد  81489128 پزشکی‌
 سيد محمدتقي  860565339 پزشکی‌
 علي  910073213 پرستاری‌
 غلامرضا  910049771 پرستاری‌
 سعيد  901020362 پزشکی‌
 رمضان   8614121021 پرستاری‌
 يحيي   83618632 پزشکی‌
 يحيي   850582585 پزشکی‌
 لطفعلي   83618649 پزشکی‌
 سعيد  900255765 پزشکی‌
 محمدحسين  910009085 پرستاری‌
 اكبر  890980646 پزشکی‌
 حسين   880548611 پزشکی‌
 علي اكبر  901020509 پزشکی‌
 حسين  890534332 پرستاری‌
 ماشاالله   8311110338 پزشکی‌
 محمدآقا  860565329 پزشکی‌
 جليل   880548614 پزشکی‌
 عباس   850582566 پزشکی‌
 محمود  82655002 پزشکی‌
  غلامرضا  880548615 پزشکی‌
  علي محمد  880548616 پزشکی‌
 حبيب اله  890534337 پرستاری‌
 جواد  910341411 پرستاری‌
 محمدتقي  890534101 پزشکی‌
 اکبر  870582931 پزشکی‌
 داود  84581683 پزشکی‌
 حسين   83619094 پرستاری‌
 محمدرضا  870583200 پرستاری‌
 محمد  900146563 پرستاری‌
 کاظم  920377115 پرستاری‌
 احمد  860565389 پزشکی‌
 ولي الله   8611151038 پزشکی‌
 سيدولي اله   880548619 پزشکی‌
 سيدعلي  9004299992 پرستاری‌
 سيدعلي   870583207 پرستاری‌
 سيدمحمدعلي  84810867 پزشکی‌
 محمد  911244156 پزشکی‌
 محمدعلي   850582677 پزشکی‌
  غلامرضا  8705832104 پرستاری‌
 سهراب   860565298 پزشکی‌
 قاسم  920332648 پرستاری‌
 حسين   82655215 پزشکی‌
 كاظم  900428264 پزشکی‌
 امان اله  890534106 پزشکی‌
 محمدحسين   83618663 پزشکی‌
 علي   860565854 پرستاری‌
 طهماسعلي  890534371 پزشکی‌
 فرج اله   82654889 پزشکی‌
  علي   870582941 پزشکی‌
 محمدجواد  890534377 پرستاری‌
 محمد  850582562 پزشکی‌
 نوازالله   8214116325 پرستاری‌
 حسن  900315875 پرستاری‌
 سيد احمد  890980648 پزشکی‌
 محمدزمان   880548906 پرستاری‌
 غلامعلي   83616051 پرستاری‌
 حسن  890534385 پرستاری‌
 محمدرضا  870878613 پزشکی‌
  علي اکبر  870582945 پزشکی‌
 محمدحسن  870878614 پزشکی‌
 محمد  8514121018 پرستاری‌
 محمدحسن  910047106 پرستاری‌
  علي   870583245 پرستاری‌
 محدرضا  850582595 پزشکی‌
 محمود  83618684 پزشکی‌
 سيد محمد  83618778 پرستاری‌
 محمدرضا  82654599 پزشکی‌
 حسين   860565388 پزشکی‌
 سيدمحسن   83619086 پرستاری‌
 حسينعلي   870582948 پزشکی‌
غلامحسين 890534401 پرستاری‌
 احمد  910242383 پرستاری‌
 محمدرضا  84582563 پزشکی‌
 علي محمد  920467383 پزشکی‌
 اصغر  870583255 پرستاری‌
 نادعلي  920436186 پرستاری‌
 حسين  890534113 پزشکی‌
 حسين   84580457 پزشکی‌
 سيدعباس   83618756 پزشکی‌
 بهادر  920435824 پزشکی‌
 حسينعلي  890534116 پزشکی‌
 محمد  860565853 پرستاری‌
 مجيد  850582663 پزشکی‌
 غلامرضا  836619018 پرستاری‌
 علي محمد  910056967 پزشکی‌
 سعودالدين  82654718 پزشکی‌
 حسين  910796580 پزشکی‌
 محمد  920421479 پرستاری‌
 احمد  870583288 پرستاری‌
 امراله   880548635 پزشکی‌
 محمدرضا  850582654 پزشکی‌
  علي   880548636 پزشکی‌
 احمد  8311151018 پزشکی‌
 علي   84600048 پرستاری‌
 شکراله   880548638 پزشکی‌
 فضل الله   880548639 پزشکی‌
 حميد  80381065 پزشکی‌
 حيدر  84988639 پرستاری‌
 حسن  901020501 پزشکی‌
 احمد  910272167 پرستاری‌
 احمد  900330417 پرستاری‌
 محمدعلي   870583295 پرستاری‌
 محمدعلي  910270187 پرستاری‌
 سعيد  920381113 پزشکی‌
 محمد  880548960 پرستاری‌
 محمود  900330537 پرستاری‌
 حسين   82655222 پزشکی‌
 حميدرضا  860565351 پزشکی‌
 حميدرضا  8211151004 پزشکی‌
 حميدرضا  890534122 پزشکی‌
 کرامت   860565872 پرستاری‌
 علي  محمد  83618700 پزشکی‌
 علي   850582674 پزشکی‌
 محمدحسن   860565355 پزشکی‌
 ابولقاسم  890534456 پرستاری‌
 ابراهيم   860565793 پرستاری‌
 عوض  920322577 پزشکی‌
 حسن   83618635 پزشکی‌
 محمدکاظم   83618713 پزشکی‌
 محمدكاظم  911250551 پزشکی‌
 عباس   860565813 پرستاری‌
 منصور  900428848 پزشکی‌
 محمدرضا  920420201 پزشکی‌
 صمد  900309579 پرستاری‌
 احمد  890534466 پرستاری‌
 محمود  890534468 پرستاری‌
  عباس   880548648 پزشکی‌
 غلامحسين  910001765 پزشکی‌
 محمدحسين   850582625 پزشکی‌
 محمدحسن اميد  870582961 پزشکی‌
 عليرضا  850555569 پزشکی‌
 حسين  900429229 پزشکی‌
 ملک ارسلان  81489072 پزشکی‌
 سيد عليمحمد  83618741 پزشکی‌
 محمدرفيع  8611151003 پزشکی‌
 جلال   850582574 پزشکی‌
 اميرهوشنگ  910017984 پزشکی‌
 احمد  860565321 پزشکی‌
 عباسعلي   84581791 پزشکی‌
 علي  910048943 پرستاری‌
 محمدعلي   83618634 پزشکی‌
 کاظم  83618686 پزشکی‌
  علي   880548652 پزشکی‌
 جمشيد  84581857 پزشکی‌
 حيدرعلي   860565600 پزشکی‌
 احمد  920428453 پرستاری‌
 عليرضا  910008420 پزشکی‌
 رمضان   8011151024 پزشکی‌
 سيدحميد  83618641 پزشکی‌
 ابوالقاسم  850582591 پزشکی‌
 مجاهد  911246389 پزشکی‌
 احمد  9101089881 پرستاری‌
 حسين   870582970 پزشکی‌
 ناصر  84810854 پزشکی‌
 محمود  910108492 پرستاری‌
 ناصر  850582575 پزشکی‌
 ناصر  82654774 پزشکی‌
 احمد  870583350 پرستاری‌
 محمدرضا  80381041 پزشکی‌
 حسن  901020295 پزشکی‌
 حسين  90141100101 پرستاری‌
 عبدالرزاق  890534141 پزشکی‌
 سيدحسين  910062926 پزشکی‌
 محمدحسين   880548660 پزشکی‌
 ملکه  860565316 پزشکی‌
 غلامحسن   860565837 پرستاری‌
 عزيز  84582909 پزشکی‌
 احمد  870583365 پرستاری‌
 عباس  900428408 پرستاری‌
 اسفنديار  920325053 پرستاری‌
 رمضان   850583135 پرستاری‌
 محمدصادق  901020356 پرستاری‌
  غلامرضا  870582974 پزشکی‌
 غلامرضا  83618630 پزشکی‌
 عوضعلي   850582599 پزشکی‌
 مهدي  890534145 پزشکی‌
 حسين   82654787 پزشکی‌
 محمود  82654855 پزشکی‌
 علي  880549025 پرستاری‌
 محمدعلي  910314525 پرستاری‌
 محمدعلي   84581663 پزشکی‌
 حسين   850582605 پزشکی‌
 محمد  850582675 پزشکی‌
 عباس   850566243 پزشکی‌
 حسين   870583384 پرستاری‌
 محمدرضا  910238035 پرستاری‌
 يدالله   8411151034 پزشکی‌
 نور الله   850582610 پزشکی‌
 محمدحسين   82654600 پزشکی‌
 بختيار  8611151035 پزشکی‌
 بهرام  890534151 پزشکی‌
 محمد  84589504 پرستاری‌
 غلامحسين   83619113 پرستاری‌
 غلام حسين  911244606 پزشکی‌
 سيدعباس   860565807 پرستاری‌
 سيدمحمد  900427156 پزشکی‌
 مسعود  83618698 پزشکی‌
 محمدرضا  850582589 پزشکی‌
 محمد  900430195 پزشکی‌
 عباس   850582571 پزشکی‌
 محمد  84582985 پزشکی‌
  عباس   880548670 پزشکی‌
 محمود  860565386 پزشکی‌
 حسين  901020195 پزشکی‌
 علي  920463167 پرستاری‌
 اکبر  83618701 پزشکی‌
 غلامرضا  890534155 پزشکی‌
 حسين  890534156 پزشکی‌
 رضا  8614121012 پرستاری‌
 محمود  901020382 پزشکی‌
 عبداله   82654907 پزشکی‌
 محمد  850582648 پزشکی‌
 سيداحمد  910089271 پزشکی‌
 سيدجلال  900427410 پزشکی‌
 سيد محمد رضا  84581922 پزشکی‌
 احمد  900429728 پزشکی‌
 حسن   84581240 پزشکی‌
 بهزاد  83619081 پرستاری‌
 علي   850582560 پزشکی‌
 عباس   850582628 پزشکی‌
 عباس  920434319 پزشکی‌
 حسين   79442368 پزشکی‌
 حسين   860565406 پزشکی‌
 امين الله   850582561 پزشکی‌
 رحيم   870582994 پزشکی‌
 حسين   860565802 پرستاری‌
  غلامرضا  880548676 پزشکی‌
 رحيم   870582995 پزشکی‌
 محمد حسين  78390550 پزشکی‌
 محمد  8111151033 پزشکی‌
 عباس  870845390 پزشکی‌
 احمد  870582997 پزشکی‌
 عباس   81489092 پزشکی‌
 جهانشاه  910149446 پرستاری‌
 سيدضياء  850582720 پزشکی‌
 محمدرضا  81489106 پزشکی‌
 رمضان   8611151027 پزشکی‌
  عباس   870582999 پزشکی‌
  علي   870583442 پرستاری‌
 اصغر  850582583 پزشکی‌
 عباس  0 پرستاری‌
 عليرضا  84580409 پزشکی‌
 محمدرضا  83618691 پزشکی‌
 عبدالرسول  900426987 پرستاری‌
 سيدعلي  910232071 پزشکی‌
 محمود  83619087 پرستاری‌
 رضا  83618672 پزشکی‌
 جعفر  910008439 پرستاری‌
 احمدعلي   850583097 پرستاری‌
 محمدعلي  910074815 پرستاری‌
 ابراهيم   860565870 پرستاری‌
 حسينعلي  850582644 پزشکی‌
 غلامحسين  900278262 پزشکی‌
 علي   82654690 پزشکی‌
 عباس   83618660 پزشکی‌
 ناصر  900429352 پزشکی‌
 غلامرضا  900331538 پرستاری‌
 احمد  900330344 پرستاری‌
 احمد  900330345 پرستاری‌
 رضا  880548688 پزشکی‌
 مهدي  900428559 پزشکی‌
 محمد  920332659 پرستاری‌
 محمد  860565368 پزشکی‌
  علي   880549104 پرستاری‌
 ابراهيم  900481886 پرستاری‌
 اصغر  910156107 پرستاری‌
 محمدابراهيم  860565370 پزشکی‌
 عليرضا  900328792 پزشکی‌
 محمدکاظم   860565395 پزشکی‌
 يحيي   860565323 پزشکی‌
 هوشنگ  860565335 پزشکی‌
 رحمت اله   880548694 پزشکی‌
 حسين   83618633 پزشکی‌
 حسن  890534570 پرستاری‌
 سيد مصطفي  890534171 پزشکی‌
 محمود  82654989 پزشکی‌
 يوسفعلي   82654886 پزشکی‌
 يوسفعلي  890534173 پزشکی‌
 محمد رسول  910335200 پرستاری‌
 محمد باقر  890534574 پرستاری‌
 محمدعلي  910051053 پرستاری‌
 علي محمد  900427792 پرستاری‌
  عبدالله   880548698 پزشکی‌
 قنبر  850582550 پزشکی‌
 گلزار  910085315 پزشکی‌
 عليرضا  920348811 پزشکی‌
 مسعود  900331004 پزشکی‌
 محمدرضا  880548700 پزشکی‌
 محمدرضا  901020357 پزشکی‌
 قنبر  81489082 پزشکی‌
 محمود  911245531 پرستاری‌
 ايرج   860565393 پزشکی‌
 محمدرضا  910345389 پرستاری‌
 حيدر علي  890534178 پزشکی‌
 محمدرضا  83618666 پزشکی‌
 ميرزاعلي محمد  83618661 پزشکی‌
 محمدعلي   83618687 پزشکی‌
 سيدکمال   82654782 پزشکی‌
 مهدي  911248526 پرستاری‌
 فتحعلي   880549144 پزشکی‌
 علي   7611151036 پزشکی‌
 محمدعلي   880549145 پرستاری‌
 احمد  850582551 پزشکی‌
 لطف اله  910249903 پرستاری‌
  علي   880548705 پزشکی‌
 محمدعلي  910296677 پزشکی‌
 ناصر  83618646 پزشکی‌
 حسن   83618733 پزشکی‌
 سيدمهدي  860565342 پزشکی‌
 حسين   84810865 پزشکی‌
 همت مراد  900338501 پرستاری‌
 محمد  910056948 پرستاری‌
 اصغر  850583086 پرستاری‌
 محمدرضا  83618652 پزشکی‌
 اسمعيل   880548708 پزشکی‌
 محمدعلي  900332099 پرستاری‌
 محمدعلي   84581828 پزشکی‌
 محمود  850582588 پزشکی‌
 محمود  83618693 پزشکی‌
 عباس  901020359 پزشکی‌
 علي   850582652 پزشکی‌
 جمال  84580879 پزشکی‌
 سيد جواد  83618720 پزشکی‌
 خدارحم   8614121020 پرستاری‌
 محمدحسن   880548712 پزشکی‌
 مراد  83619015 پرستاری‌
 محمود  860565835 پرستاری‌
 احمد  870583022 پزشکی‌
 عباسعلي   83618659 پزشکی‌
 معصومعلي   82654763 پزشکی‌
  علي   880548714 پزشکی‌
 حسين   850582680 پزشکی‌
 محمدعلي   870583540 پرستاری‌
 ناصر  900428316 پرستاری‌
 محمدمراد  910797194 پزشکی‌
 محمد  8411151010 پزشکی‌
 احمد  850582623 پزشکی‌
 اکبر  83618640 پزشکی‌
 سيدابوالفضل  84581918 پزشکی‌
 سيد علاء الدين  860565305 پزشکی‌
 سيد حسن  900205314 پرستاری‌
 سيد نعمت اله  8614121026 پرستاری‌
 سعيد  900427746 پزشکی‌
 محمد  83618628 پزشکی‌
 صمد  850583581 پزشکی‌
 حميد  850582653 پزشکی‌
 سيدمحمد  901020495 پزشکی‌
 محمدحسن   8611151041 پزشکی‌
 محمد  880549176 پرستاری‌
 محمود  870583552 پرستاری‌
 حسين  910050533 پرستاری‌
 علي  920379641 پزشکی‌
 اکبر  860565400 پزشکی‌
 عباس  890534192 پزشکی‌
 عباس  890980650 پزشکی‌
 جلال  900324865 پرستاری‌
 سيدمسعود  900428427 پزشکی‌
 محمد  890534194 پزشکی‌
 محمدصادق  910230778 پزشکی‌
 سيدحسين   850582681 پزشکی‌
 محمدرضا  850582559 پزشکی‌
 سيدمحمد  850582689 پزشکی‌
 سيد اسمعيل  84141100101 پرستاری‌
 سيدمرتضي   81489065 پزشکی‌
 سيدمحمد  8514121080 پرستاری‌
 سيدمحمد  8714121080 پرستاری‌
 محمود  910297652 پزشکی‌
 سيدمحمد  870583569 پرستاری‌
 سيدحسن   84810875 پزشکی‌
 رضا  870583031 پزشکی‌
 عباسعلي   83618637 پزشکی‌
 حسين   82654864 پزشکی‌
 دخيل  850582582 پزشکی‌
 رشيد  870583578 پرستاری‌
 فرود  910151175 پرستاری‌
 غلامرضا  860565299 پزشکی‌
 قربان  910049187 پرستاری‌
 حميد  901020516 پزشکی‌
 عبدالخليل  83618647 پزشکی‌
 غلامرضا  82655179 پزشکی‌
 غلامرضا  821115101 پزشکی‌
 عبدالکريم  84605928 پرستاری‌
 محمدرضا  870583037 پزشکی‌
 مرتضي   870583039 پزشکی‌
 محمدمهدي  83618714 پزشکی‌
  عبدالحسين   880548728 پزشکی‌
 سيدعلي اکبر  880548729 پزشکی‌
 منوچهر  83619054 پرستاری‌
 سيدابوالقاسم  850582699 پزشکی‌
 اسدالله  920436443 پرستاری‌
 حسين  8614121070 پرستاری‌
 عنايت اله   82654853 پزشکی‌
 محمدرضا  82655005 پزشکی‌
 سيدمحمد  80381070 پزشکی‌
 سيدعلي محمد  901020505 پزشکی‌
 سيدرضا  81489076 پزشکی‌
 احمد رضا  82654899 پزشکی‌
 کمال  900428132 پرستاری‌
 عباس   850583127 پرستاری‌
 محسن   83618736 پزشکی‌
 يداله  890534205 پزشکی‌
 سيد محمد جواد  850582564 پزشکی‌
 محمدعلي   83618749 پزشکی‌
 آذرنوش  84604636 پرستاری‌
 منصور  910002844 پزشکی‌
 کريم   850582612 پزشکی‌
 حميد  84810856 پزشکی‌
 حميد  890534664 پرستاری‌
 اصغر  880548736 پزشکی‌
 منصور  861151024 پزشکی‌
 اسماعيل   860565371 پزشکی‌
 عبداله   860565868 پرستاری‌
 رضا  880549230 پزشکی‌
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در سه شنبه, 18 مهر 1396 10:29
کلیه حقوق و امتیازات این وبگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر این وبگاه، پیگرد قانونی دارد.