چاپ کردن این صفحه

چگونه به کودکمان کمک کنیم تا شهروند مسئولیت‌پذیر شود

دوین وآلیس دلاتره
ترجمه و تطبیق: دکتر محمدحسین فلاح
1389 120 صفحه 2500 تومان

 دلسوزی،‌ صداقت و انصاف
 قضاوت خوب
 احترام به خود
 احترام به دیگران
 شجاعت
 راهنمايی کردن

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آخرین‌ها از مسئول انتشارات