چاپ کردن این صفحه

آجرچینی و اجرای ساختمان

تأليف: مهندس سیدکاظم سیدابراهیمی- مهندس کاظم یاوری نسب
1384 168 صفحه 1800 تومان


 توانايی تشخیص سطوح و احجام هندسی
 توانایی نقشه‌خوانی، توانایی پیاده‌کردن نقشه
 توانایی خاک‌برداری و پی‌کنی
 توانایی پی‌سازی ساده و کنترل آن
 توانایی ساخت ملات و شناخت موارد استفاده از آن
 توانایی عایق‌کاری با قیرگونی و مشمع قیراندود
 توانایی کرسی‌چینی، توانایی آجر چینی
 توانایی دیوارچینی، توانایی ساخت نعل در کارگاه
 توانایی ساخت راه پله و نصب سنگ پله
 توانایی کف‌سازی، توانایی شیب‌بندی و ساخت پشت‌بام

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آخرین‌ها از مسئول انتشارات