چاپ کردن این صفحه

بافندگی

مترجمان: مهندس ‌محمدرضا سید میر- مهندس حمیدرضا گلشن تفتی
1384 142صفحه 2000 تومان

 ماشین‌های بافندگی راپیر، ماشین‌های بافندگی پرتابی (پروژكتایل)
 ماشین‌های بافندگی ایر جت،‌ماشین‌های بافندگی واترجت
 اسكلت ماشین بافندگی
 ماشین‌های بافندگی خاص
 مكانیسم‌های بافندگی خاص
 مكانیسم‌های بازكننده چله برداشت پارچه
 سیستم‌های تشكیل دهنه تار
 سیستم‌های كنترل ماشین‌های بافندگی
 عیوب پارچه و مشكلات مربوط به تنظیم ماشین

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آخرین‌ها از مسئول انتشارات