چاپ کردن این صفحه

تکنولوژی تولید پوشاک جلد اول (برش - دوخت)

ترجمه و گردآوری: دكتر بهنام نمیرانیان
1385 219 صفحه 2500 تومان

 طراحی، ترسیم و تهیه‌ی مجدد ماركر
 نیازمندی‌های فرآیند پهن‌كردن
 روش‌های برش دسته پارچه
 آماده‌سازی قسمت‌های برش خورده برای دوخت
 انواع درز، انواع بخیه، ‌نكات مهم در تولید نخ دوخت
 انواع سیستم‌های نمره‌گذاری نخ دوخت
 انواع بسته‌بندی و كنترل نخ دوخت

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

آخرین‌ها از مسئول انتشارات