چاپ کردن این صفحه

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

تأليف: محمدمهدی صحتی
1387 138 صفحه 2500 تومان

 مفهوم تابع، پیوستگی، مجانب‌ها
 مشتق، قاعده‌ی زنجیره‌ای
 مشتق توابع پارامتری
 دیفرانسیل و ضدمشتق
 انتگرال و انتگرال‌گیری معین
 بردارها در صفحه و فضا
 اعداد مختلط، رابطه‌ی دموآور
 مختصری از معادلات دیفرانسیل
 آمار، فضای نمونه، ترتیب، تركیب، احتمال

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آخرین‌ها از مسئول انتشارات