چاپ کردن این صفحه

شناسه فركانس رادیویی (حوزه‌های كاربردی و پژوهشی)

نویسندگان: دكتریحیی زارع مهرجردی- مهدیه هنرزاده_ محبوبه فرزین یزدی
1392 282 صفحه 15000 تومان


 معرفی شناسه‌ی رادیویی
 باركد و مقایسه‌ی آن با شناسه‌ی فركانس رادیویی
 بررسی چالش‌ها و مسایل امنیتی مرتبط با فناوری شناسه‌ی رادیویی
 بیمارستان‌های مبتنی بر شناسه‌ی فركانس رادیویی
 شناسه‌ی فركانس رادیویی در موزه‌ها، فرودگاه‌ها، صنعت توریسم، حمل و نقل در هتل‌ها و مؤسسات، مهمان‌پذیری، رستوران‌ها
 سرمایه‌گذاری در فناوری شناسه‌ی فركانس رادیویی
 ارزش استراتژیك شناسه‌ی فركانس رادیویی در زنجیره تامین
 تحلیل نقطه‌ی سر به سر فنآوری شناسه‌ی فركانس رادیویی
 بررسی فركانس رادیویی و تحلیل تاریخی آن
 زنجیره‌ی تأمین مبتنی بر شناسه‌ی فركانس رادیویی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آخرین‌ها از مسئول انتشارات