چاپ کردن این صفحه

كتاب كار ورد و تندتایپ 1

مؤلف: مهندس ‌سعیده مفیدی نسب
1391 84 صفحه 4000 تومان

 روشن و خاموش كردن كامپیوتر
 ایمنی كار با كامپیوتر، اجزای رایانه
 دستگاه های ورودی و خروجی
 آشنایی با برنامه ورد
 آشنایی با آیكن و مسیر برنامه ی نقاشی
 آشنایی با پخش موسیقی و نمایش فیلم
 سخت افزار و نرم افزار
 ‌كاربرد آیكن‌ها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آخرین‌ها از مسئول انتشارات