چاپ کردن این صفحه

محوطه‌سازی

تأليف: مهندس محمد علی دشتی، مهندس كاظم یاوری نسب
1387 256 صفحه 3000 تومان

 محوطه‌سازی، نقشه‌برداری، ‌محاسبه‌ی حجم عملیات خاكی
 آب‌های سطحی، جمع‌آوری فاضلاب، دفع فاضلاب
 عملیات خاكی، خاكبرداری و گود برداری
 سنگ و سنگ‌كاری، بنّایی با سنگ
 خیابان‌سازی، آماده‌سازی بستر و زیرسازی
 زیبا‌سازی محوطه، تأسیسات محوطه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آخرین‌ها از مسئول انتشارات