چاپ کردن این صفحه

نگاهي به سكونت در ايران با معرفي الگوي سكونت در اقليم گرم و نيمه مرطوب

تأليف: مهندس احمد استقلال
1391 240 صفحه 14800 تومان

 تبيين سكونت از ديدگاه اسلامي
 سكونتگاه‌هاي اوليه در ايران
 گونه‌شناسي معماري مسكوني ايران
 پيشينه‌ی محله در جوامع اسلامي و ايران
 نگاه معمارانه به شهر شوشتر
 تبيين مفهوم محله و محله شناسي شوشتر
 شوشتر نو تصويري زيبا از شهر ايراني
 مسكن در شوشتر
 معرفي نمونه‌هايي از خانه‌هاي سنتي اقليم گرم و نيمه مرطوب

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آخرین‌ها از مسئول انتشارات