چاپ کردن این صفحه

آناتومي سالمندي

آناتومي سالمندي

تاليف: دكتر فاطمه پيغمبري، دكتر مهدي مهديزاده، دكتر فريبا ظفري، دكتر زليخا گلي پورچوشلي

1394

    233صفحه     20/000 تومان

1- سيستم اسكلتي
2- سيستم عضلاني
3- سيستم قلبي- عروقي
4- سيستم تنفسي
5-دستگاه گوارش
6-سيستم ايمني
7-سيستم عصبي
8-سيستم ادراري
9-سيستم تناسلي
10-سيستم شنوايي
11-سيستم بينايي
12-سيستم پوشاننده بدن

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آخرین‌ها از مسئول انتشارات