بسم الله الرحمن الرحیم 

02 بهمن, 1399

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

«هر دانشجو، یک تخصص، یک مهارت»

ورود به اکانت شما

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

امور شهریه

  • بدهي شهريه از ترم قبل بصورت نقد پرداخت گردد. (براي پرداخت اينترنتي نياز به رمز پوياي كارت مي باشدكه درصورت نداشتن مي بايست توسط بانك مربوطه فعال گردد.)
  1. (جهت پرداخت بدهي از طريق سامانه دانشجویی - پرداخت الكترونيكي شهريه اقدام فرمائيد. دانشجويان عزيز دقت فرمايند در پرداخت اينترنتي شهريه بعد از رسيدن به مرحله تكميل فرآيند حتماً صبر نمايند تا گزينه تاييد موفقيت آميز صورت پذيرد درصورتيكه به هر دليلي از سايت خارج شديد و مبلغ از حسابتان كسر گرديد مجددا به سايت خود وارد شده و از قسمت شهريه-پيگيري پرداختهاي اينترنتي، بروي گزينه بررسي و تاييد نشده كليك كرده و صبر نماييد تا نتيجه نهايي را مشاهده فرماييد.)
  1. دانشجويان لازم است توجه داشته باشند پس از ورود به سامانه آموزشي ابتدا تقسيط شهريه را از منوي "تقسيط پيش پرداخت وكلي" انجام داده و سپس نسبت ثبت چك اقدام نمائيد.
  2. علي الحساب شهريه بصورت چك طرح جديد (صيادی) ، به شرح جدول ذيل به تفكيك مقطع ورشته تحصيلي

نكته قابل توجه :

دانشجويان گرامي توجه داشته باشند كه تعداد،مبالغ و تاريخ چكهاي تقسيط شهريه پس از پرداخت مبلغ نقدي در سيستم تعريف گرديده است. لازم است جهت جلوگيري از شيوع ويروس كرونا چكها از طريق پست سفارشي به صندوق رفاه دانشگاه براساس آدرس ذيل ارسال گردد. دانشجويان مي بايست پشت چكهاي ارسالي شماره شناسايي، نام و شماره تماس خود را درج نمايند.

آدرس : يزد –صفائيه –مجتمع دانشگاه آزاداسلامي واحديزد-صندوق رفاه دانشجويان كدپستي:8915813135

  1. دانشجويان عزيز دقت فرمايند شهريه اعلامي بصورت علي الحساب مي باشد و دانشجو پس از انتخاب واحد و تاييد نهايي جهت اطلاع از باقيمانده شهريه خود به سامانه دانشجویی – پرداخت الكترونيكي شهريه مراجعه و نسبت به تسويه اقدام نمايند.

 

مبلغ-ريال

تعداد و تاريخ اقساط

از صفر تا 10.000.000

4فقره چك25/06/99- 25/7/99 -25/8/99-25/9/99

از 10.000.001 تا 20.000.000

5 فقره چك25/06/99- 25/7/99 -25/8/99-25/9/99-25/10/99

از 20.000.001 تا50.000.000

6 فقره چك25/06/99- 25/7/99 -25/8/99-25/9/99-25/10/99-25/11/99

از 50.000.001 به بالا

7فقره چك25/06/99- 25/7/99 -25/8/99-25/9/99-25/10/99-25/11/99-25/12/99

نحوه پرداخت علي الحساب شهريه در نيمسال دوم 97-96 ( بهمن )

1 – بدهي شهريه از ترم قبل بصورت نقد پرداخت گردد . جهت پرداخت بدهي از طريق سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد iauyazd.ac.ir سامانه آموزشي – پرداخت الكترونيكي شهريه اقدام فرمائيد .

2 – دانشجويان لازم است توجه داشته باشند پس از ورود به سامانه آموزشي ابتدا تقسيط شهريه را ازطريق قسمت تقسيط پيش پرداخت و كلي انجام داده و سپس نسبت به پرداخت نقدي و ثبت چك اقدام فرمايند .

3 – مبلغ نقدي شهريه نيمسال بهمن 97 -96 طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي از طريق سامانه آموزشي سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد .

4 – مابقي علي الحساب شهريه بصورت چك طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي . دانشجويان گرامي توجه داشته باشند كه تعداد . مبالغ و تاريخ چكهاي تقسيط شهريه پس از پرداخت قسمت نقدي در سيستم تعريف گرديده و لازم است مشخصات چك توسط دانشجو در سيستم ثبت گرديده و قبل از انتخاب واحد حتما به صندوق رفاه دانشگاه تحويل گردد .

5 – دانشجوياني كه امكان تحويل چكهاي تقسيط شهريه را بصورت حضوري ندارند مي توانند چكهاي شهريه را پس از ثبت در سيستم و طبق سررسيدهاي در نظر گرفته شده با پست پيشتاز به آدرس يزد . صفائيه – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد - صندوق رفاه دانشجويان . كدپستي 8916871967 ارسال فرمايند . لازم است اطلاعات دانشجو از قبيل نام و نام خانوادگي . شماره شناسايي . رشته و تلفن همراه در پشت چك و بصورت خوانا نوشته شود

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

كارداني علوم انساني

6000000

1500000

3 فقره چك 25/1/97- 25//972- 25//973

كارداني فني و مهندسي و برق

8000000

2000000

3 فقره چك 25/1/97-25//972- 25//973

 

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 93

9000000

3000000

3 فقره چك 25//971-25//972-25//973

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 94

10000000

2500000

3 فقره چك25//971-25//972-25/3/97

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 95و 96

12000000

2500000

3 فقره چك25//971-25/2/97-25//973

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي 93

12000000

3000000

3 فقره چك 25//971-25/2/97-25/3/97

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي 94

18000000

2500000

3 فقره چك 25//971-25//972-25/3/97

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي 95 و 96

13000000

2500000

3 فقره چك 25//971-25//972-25/3/97

 

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 94

8000000

2000000

3 فقره چك 25//971-25//972-25/3/97

كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 95 و 96

9000000

2000000

3 فقره چك 25//971-25//972-25/3/97

كارشناسي پيوسته فني و مهندسي 93 و ماقبل

10000000

2500000

3 فقره چك 25//971-25//972-25/3/97

كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 94

11000000

3000000

3 فقره چك 25//971-25//972-25/3/97

كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 95 و 96

13000000

3000000

3 فقره چك 25//971-25//972-25/3/97

كارشناسي پيوسته هنر ورودي 93 و ماقبل

10000000

2500000

3 فقره چك 25//971-25//972-25/3/97

كارشناسي پيوسته هنر ورودي 94

15000000

3000000

3 فقره چك 25//971-25//972-25/3/97

كارشناسي پيوسته هنر ورودي 95 و 96

13000000

3000000

3 فقره چك 25//971-25//972-25/3/97

 

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

كارشناسي ارشد علوم انساني وودي 1395

28000000

5000000

4 چك 25/1-25/2-25/3-25/4/97

كارشناسي ارشد علوم انساني ورودي 1396

29000000

5000000

4 چك 25/1-25/2-25/3-25/4/97

كارشناسي ارشد فني و مهندسي ورودي 1395

28000000

5000000

4 چك 25/1-25/2-25/3-25/4/97

كارشناسي ارشد فني و مهندسي ورودي 1396

31000000

5000000

4 چك 25/1-25/2-25/3-25/4/97

 

 

 

 

 

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

دكتري علوم انساني

70000000

15000000

6 فقره چك 25/1-25/2-25/3-25/4-25/5-25/6

دكتري فني و مهندسي

91000000

20000000

6 فقره چك 25/1-25/2-25/3-25/4-25/5-25/6

 

****دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري جهت اخذ واحد پايان نامه و پرداخت شهريه حضورا به دانشگاه مراجعه فرمايند .

نحوه پرداخت علي الحساب شهريه در نيمسال اول97-96 ( مهر  )

1 بدهي شهريه از ترم قبل بصورت نقد پرداخت گردد . جهت  پرداخت بدهي از طريق سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد iauyazd.ac.ir   سامانه آموزشي پرداخت الكترونيكي شهريه اقدام فرمائيد .

2 دانشجويان  لازم است توجه داشته باشند  پس از ورود به سامانه آموزشي ابتدا تقسيط شهريه را ازطريق قسمت تقسيط پيش پرداخت و كلي انجام داده و سپس نسبت به پرداخت نقدي و ثبت چك اقدام فرمايند .

3 مبلغ نقدي شهريه نيمسال اول 97-96 طبق جدول زير ،بر اساس مقطع و رشته تحصيلي از طريق سامانه آموزشي سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

4- مابقي علي الحساب شهريه بصورت چك طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي . دانشجويان گرامي توجه داشته باشند كه تعداد . مبالغ  و تاريخ چكهاي تقسيط شهريه پس از پرداخت نقدي در سيستم تعريف گرديده و لازم است مشخصات چك توسط دانشجو در سيستم ثبت گرديده و قبل از انتخاب واحد  حتما به صندوق رفاه  دانشگاه  تحويل گردد .

5 دانشجوياني كه امكان تحويل چكهاي تقسيط شهريه را بصورت حضوري ندارند مي توانند چكهاي شهريه را پس از ثبت در سيستم و طبق سررسيدهاي در نظر گرفته شده  با پست پيشتاز به آدرس يزد . صفائيه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  - صندوق رفاه دانشجويان  . كدپستي 8916871967 ارسال فرمايند . لازم است اطلاعات دانشجو از قبيل نام و نام خانوادگي . شماره شناسايي . رشته و تلفن همراه در پشت چك  و بصورت خوانا نوشته شود

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

كارداني علوم انساني

5،800،000

1،500،000

2 فقره چك 25/07/96-25/08/96

كارداني فني و مهندسي

6،900،000

1،500،000

2 فقره چك 25/07/96-25/08/96

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 92  و ماقبل

8،000،000

2،500،000

3 فقره چك 25/07-25/8-25/9/96

كارشناسي ناپيوسته  علوم انساني ورودي 93

9،250،000

2،500،000

3 فقره چك25/07-25/8-25/9/96

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 94

9000000

2،500،000

3 فقره چك25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر 92 و ماقبل

11،550،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر 93

13،450،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر 94

14،200،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني 95

9T000T000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي فني و مهندسي 95

13،650،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 93 و ماقبل

6،830،000

1،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 1394

8،600،000

1،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته فني و مهندسي 92 و ماقبل

8،930،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 93

10،500،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 1394

11،550،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته هنر ورودي 92 و ماقبل

10،000،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته هنر ورودي 1393

11،500،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي پيوسته هنر ورودي 1394

12،100،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي علوم انساني 95

8،900،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/96

كارشناسي فني و مهندسي 95

14،000،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/963

كارشناسي هنر 95

16،500،000

2،500،000

3 فقره چك 25/7-25/8-25/9/963

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

     

     

     

كارشناسي ارشد علوم انساني 95

28،000،000

5،000،000

4 چك 25/7الي 25/10/96

كارشناسي ارشد فني و مهندسي 95

28000000

5،000،000

4 چك 25/7الي 25/10/96

مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

اقساط

دكتري علوم انساني94

58،800،000

15،000،000

                      6 چك از 25/7 الي 25/12/96  

دكتري فني و مهندسي94

76،650،000

20،000،000

      6 چك از 25/7 الي 25/12/96  

دكتري فني و مهندسي 95

75،600،000

20،000،000

       6 چك از 25/7 الي 25/12/96  

دكتري علوم انساني 95

69،930،000

20،000،000

       6 چك از 25/7 الي 25/12/96  

****دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري جهت اخذ  واحد پايان نامه و پرداخت شهريه حضورا به دانشگاه مراجعه فرمايند .

نحوه پرداخت علي‌الحساب شهريه در ترم تابستان 96-95

1- بدهي شهريه از ترم قبل بصورت نقد پرداخت گردد.

(جهت پرداخت بدهي از طريق سايت دانشگاه آزاد اسلامي يزد iauyazd.ac.ir www. سامانه آموزشي - پرداخت الكترونيكي شهريه اقدام فرمائيد)

2- دانشجويان لازم است توجه داشته باشند پس از ورود به سامانه آموزشي ابتدا تقسيط شهريه را از منوي تقسيط پيش پرداخت و كلي انجام داده و سپس نسبت به  ثبت چك اقدام نمايند.

3- مبلغ  شهريه در تابستان  96 -95 طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي از طريق سامانه آموزشي - سايت  اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد قابل پرداخت است.

4 پرداخت  علي‌الحساب شهريه بصورت چك طبق جدول  زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي

دانشجويان گرامي توجه داشته باشند كه تعداد، مبالغ و تاريخ چكهاي تقسيط شهريه  در سيستم تعريف گرديده و لازم است مشخصات چك توسط دانشجو در سيستم ثبت گرديده و قبل از انتخاب واحد  حتماً به صندوق رفاه دانشگاه تحويل گردد.

5 دانشجوياني كه امكان تحويل چكهاي تقسيط شهريه را بصورت حضوري ندارند مي‌توانند چكهاي شهريه را پس از ثبت در سيستم و طبق سررسيدهاي درنظر گرفته شده  با پست پيشتاز به آدرس يزد - صفائيه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد - صندوق رفاه دانشجويان كدپستي 8916871967 ارسال فرمايند.

"لازم است اطلاعات دانشجو از قبيل نام و نام خانوادگي، شماره شناسايي، رشته و تلفن همراه در پشت چك و بصورت خوانا نوشته شود"

مقطع

علي الحساب شهريه

پرداخت نقدي(ريال)

اقساط

كارداني پيوسته علوم انساني و فني و مهندسي

4،000،000 ريال

-------

2 فقره چك 10/05/96-10/06/96

           كارشناسي پيوسته علوم انساني و فني و مهندسي

 4،500،000ريال

-------

2فقره چك 10/05/96-10/06/96

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي

6،000،000 ريال

-------

2 فقره چك 10/05/96-10/06/96

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني

4،000،000 ريال

-------

2 فقره چك 10/05/96-10/06/96

كارشناسي آموزش ابتدايي

6،000،000 ريال

-------

2 فقره چك 10/05/96-10/06/96

كارشناسي ارشد كليه رشته ها

9،000،000 ريال

-------

2 فقره چك 10/05/96-10/06/96

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند با عنايت به اينكه  ارسال درخواست وام از طريق سايت وزارت علوم امكان پذير نمي باشد لذا لازم است دانشجويان گرامي پس از مطالعه اطلاعيه وام هرچه سريعتر نسبت به تحويل فرم تقاضاي وام به صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد ( ساختمان مديريت مالي ) اقدام نمايند . (دريافت فرم وام  شماره 22 و 3مركز زيراكس ساختمان طاهري )

 دانشجويان  غيرپزشكي متقاضي دريافت وام شهريه با اقساط پس از فارغ التحصيلي (وام وزارت علوم ) در نيمسال دوم 96-95 ( بهمن ماه ) سريعا  به شرح زير اقدام فرمايند :

1- مراجعه به مركز زيراكس دانشگاه جهت دريافت فرم هاي وام ( شماره 22 و 3)

2 - دانشجوياني كه قبلا از وام استفاده نموده اند فقط فرم شماره 22 را تكميل نموده و پس از تائيد آموزش دانشگاه به صندوق رفاه تحويل نمايند  .

 

دانشجوياني كه براي بار اول ثبت نام مي نمايند لازم است هرچه سريعتر مدارك خود را كه شامل سند تعهد محضري - فتوكپي شناسنامه و كارت ملي ضامن و دانشجو - فتوكپي آخرين حكم كارگزيني ضامن  و تكميل فرم 22 مي باشد را هرچه سريعتر به صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد واقع در ساختمان  مديريت مالي تحويل فرمايند .

با توجه به بودجه محدود وزارت علوم  دانشجوياني كه زودتر مدارك خود را ارائه نمايند در اولويت خواهند بود .

شرايط ضامن :

كارمند شاغل  رسمي يا پيماني دولتي  - در صورتي كه ضامن بازنشسته رسمي يا پيماني دولتي باشد ارائه گواهي كسر از حقوق بنام  صندوق رفاه دانشجويان الزامي مي باشد .

دانشجو مي بايست در ترمهاي مجاز تحصيلي باشد . كارداني و كارشناسي ناپيوسته  4 ترم .  كارشناسي پيوسته 8 ترم - كارشناسي ارشد 4 ترم - دكتري تخصصي ناپيوسته 8 ترم

 

 

 

 

 

دانشجويان گرامي لطفا نسبت به موارد مشروحه ذيل دقت كافي بعمل آورند .

توضيخ مهم : چكهاي تقسيط شهريه تا قبل از انتخاب واحد دانشجو  به صندوق رفاه تحويل گردد .

 

1 - جهت تقسيط شهريه در نيمسال دوم 96-95 ابتدا از طريق سامانه دانشجو و  در صفحه اختصاصي دانشجو- قسمت شهريه و از طريق گزينه تقسيط پيش پرداخت و كلي و  تائيد گزينه تعهد نامه  نسبت به انجام تقسيط شهريه اقدام نمائيد . دانشجويان گرامي دقت داشته باشند  قبل از انجام تقسيط شهريه نسبت به واريز مبلغ نقدي علي الحساب اقدام ننمايند .

 

 2- پس از واريز مبلغ نقدي در نظر گرفته شده از طريق عمليات پرداخت الكترونيكي  از طريق گزينه ثبت چك پيش پرداخت نسبت به ثبت اطلاعات چك اقدام گردد . تاريخ سررسيد و مبلغ چكها توسط سيستم تعريف گرديده و لازم است دانشجويان  از طريق گزينه ويرايش در كنار جدول شماره سريال چك كه اكثر بانكها بصورت شش رقم  ( بدون اعداد قبل از مميز يا بعد از مميز  و يا صفر قبل از شش رقم ) مي باشد را ثبت نمايند . پس از انتخاب نام بانك  براي انتخاب كد شعبه عدد 9000  را وارد نماييد .

 

3 - دقت فرمائيد چكها حتما بدون خط خوردگي و در وجه دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد صادر گردد .

 

4 - دانشجوياني كه امكان تحويل حضوري چك را ندارند مي توانند از طريق پست پيشتاز  چكهاي تقسيط شهريه را پس از ثبت  در سامانه به آدرس يزد - صفائيه - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي يزد - صندوق رفاه دانشجويان - كدپستي 8916871967  ارسال فرمايند . پشت چكها حتما نام و نام خانوادگي دانشجو - رشته تحصيلي و مقطع و شماره تماس نوشته شود .

نحوه پرداخت علي‌الحساب شهريه در نيمسال دوم96-95 ( بهمن 95 )

1- بدهي شهريه از ترم قبل بصورت نقد پرداخت گردد.

(جهت پرداخت بدهي از طريق سايت دانشگاه آزاد اسلامي يزد iauyazd.ac.ir www. سامانه آموزشي - پرداخت الكترونيكي شهريه اقدام فرمائيد)

2- دانشجويان لازم است توجه داشته باشند پس از ورود به سامانه آموزشي ابتدا تقسيط شهريه را از منوي تقسيط پيش پرداخت و كلي انجام داده و سپس نسبت به پرداخت نقدي و ثبت چك اقدام نمايند.

3- مبلغ نقدي شهريه نيمسال بهمن 96 -95 طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي از طريق سامانه آموزشي - سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد قابل پرداخت است.

4 مابقي علي‌الحساب شهريه بصورت چك طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي

دانشجويان گرامي توجه داشته باشند كه تعداد، مبالغ و تاريخ چكهاي تقسيط شهريه پس از پرداخت قسمت نقدي در سيستم تعريف گرديده و لازم است مشخصات چك توسط دانشجو در سيستم ثبت گرديده و قبل از انتخاب واحد حتماً به صندوق رفاه دانشگاه تحويل گردد.

5 دانشجوياني كه امكان تحويل چكهاي تقسيط شهريه را بصورت حضوري ندارند مي‌توانند چكهاي شهريه را پس از ثبت در سيستم و طبق سررسيدهاي درنظر گرفته شده با پست پيشتاز به آدرس يزد - صفائيه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد - صندوق رفاه دانشجويان كدپستي 8916871967 ارسال فرمايند.

"لازم است اطلاعات دانشجو از قبيل نام و نام خانوادگي، شماره شناسايي، رشته و تلفن همراه در پشت چك و بصورت خوانا نوشته شود"

مقطع علي الحساب شهريه پرداخت نقدي(ريال) اقساط
كارداني علوم انساني 5500000 1500000 2 فقره چك 25/1/96-25/2/96
كارداني فني و مهندسي 6500000 1500000 2فقره چك 25/01/96-25/2/96
كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 92 و ماقبل 7600000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 93 8800000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 94 9300000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 95 7800000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر 92 و ماقبل 11000000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر ورودي93 12800000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر ورودي 94 13500000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي ورودي 95 13000000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ناپيوسته هنر ورودي95 7000000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 93 و ماقبل 6500000 1500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 1394 8200000 1500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 95 7700000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 92 و ماقبل 8500000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 93 10000000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 1394 11000000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي فني و مهندسي ورودي 95 11000000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته هنر ورودي 92 و ماقبل 9500000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته هنر ورودي 1393 10500000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي پيوسته هنر ورودي 1394 11500000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي هنر ورودي 95 7700000 2500000 3 فقره چك 25/1-25/2-25/3/96
كارشناسي ارشد علوم انساني ورودي 93 و ماقبل 22900000 5000000 4 فقره چك 25/1/-25/2-25/3-25/4/96
كارشناسي ارشد علوم انساني ورودي 1394 24600000 5000000 4 فقره چك 25/1/-25/2-25/3-25/4/96
كارشناسي ارشد علوم انساني 95 26000000 5000000 4 فقره چك 25/1/-25/2-25/3-25/4/96
كارشناسي ارشد فني و مهندسي و هنر 92 و ماقبل 23100000 5000000 4 فقره چك25/1/-25/2-25/3-25/4/96
كارشناسي ارشد فني و مهندسي و هنر ورودي 93 24500000 5000000 4 فقره چك 25/1/-25/2-25/3-25/4/96
كارشناسي ارشد فني و مهندسي و هنر ورودي 94 26000000 5000000 4 فقره چك 25/1/-25/2-25/3-25/4/96
كارشناسي ارشد فني و مهندسي  و هنر ورودي 95 27000000 5000000 4 فقره چك 25/1/-25/2-25/3-25/4/96
دكتري علوم انساني ورودي 94 56000000 15000000 5 فقره چك 25/12/95-25/1-25/2-25/3-25/4/96
دكتري فني و مهندسي ورودي 94 73000000 20000000 5 فقره چك 25/12/95-25/1-25/2-25/3-25/4/96
دكتري فني و مهندسي ورودي 95 72000000 20000000 5 فقره چك 25/12/95-25/1-25/2-25/3-25/4/96
دكتري علوم انساني ورودي 95 666000000 20000000 5 فقره چك 25/12/95-25/1-25/2-25/3-25/4/96

** دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري جهت اخذ واحد پايان نامه و پرداخت شهريه حضوراً به دانشگاه مراجعه فرمايند **

                                                              دانشجويان پزشكي و پرستاري جهت اطلاع از نحوه پرداخت شهريه به قسمت اخبار دانشكده پزشكي مراجعه نمايند

دانشجوي گرامي

جهت شروع براي پرداخت شهريه مهرماه حتما به نكات زير توجه فرمائيد

پس از ورود به صفحه خود در قسمت شهريه از منوي تقسيط پيش پرداخت و كلي و تائيد تعهد نامه نسبت به تقسيط شهريه اقدام نمائيد . در مرحله بعد از همان صفحه نسبت به پرداخت مبلغ نقدي ترم از طريق گزينه پرداخت اينترنتي شهريه و وارد نمودن مبلغ نقدي اقدام فرمائيد . براي ثبت چك به  صفحه ثبت چك اقساط پيش پرداخت رفته و با انتخاب گزينه ثبت مشخصات چك نسبت به ثبت چكها اقدام نموده و چكها را تا قبل از انتخاب واحد به صندوق رفاه تحويل فرمائيد . چنانچه چك به صندوق رفاه تحويل نگردد فايل دانشجو جهت انتخاب واحد فعال نخواهد شد .  براي ثبت چك  كد شعبه بانك  عدد 9000 را وارد نمائيد

كد شعبه بانك  عدد 9000 را وارد نمائيد

     نحوه پرداخت علي الحساب شهريه در نيمسال اول 96-95 ( مهر )

1 – بدهي شهريه از ترم قبل بصورت نقد پرداخت گردد . جهت پرداخت بدهي از طريق سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد iauyazd.ac.ir  سامانه آموزشي – پرداخت الكترونيكي شهريه اقدام فرمائيد .

2 – دانشجويان لازم است توجه داشته باشند پس از ورود به سامانه آموزشي ابتدا تقسيط شهريه را انجام داده و سپس نسبت به پرداخت نقدي و ثبت چك اقدام فرمايند .

3 – مبلغ نقدي شهريه نيمسال اول 96 -95 طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي از طريق سامانه آموزشي سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد .

4 – مابقي علي الحساب شهريه بصورت چك طبق جداول زير بر اساس مقطع و رشته تحصيلي . دانشجويان گرامي توجه داشته باشند كه تعداد . مبالغ و تاريخ چكهاي تقسيط شهريه پس از پرداخت قسمت نقدي در سيستم تعريف گرديده و لازم است مشخصات چك توسط دانشجو در سيستم ثبت گرديده و قبل از انتخاب واحد حتما به صندوق رفاه دانشگاه تحويل گردد .

5 – دانشجوياني كه امكان تحويل چكهاي تقسيط شهريه را بصورت حضوري ندارند مي توانند چكهاي شهريه را پس از ثبت در سيستم و طبق سررسيدهاي در نظر گرفته شده با پست پيشتاز به آدرس يزد . صفائيه – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد - صندوق رفاه دانشجويان . كدپستي 8916871967 ارسال فرمايند . لازم است اطلاعات دانشجو از قبيل نام و نام خانوادگي . شماره شناسايي . رشته و تلفن همراه در پشت چك و بصورت خوانا نوشته شود

                         مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

                 اقساط

كارداني علوم انساني

5500000

1500000

2 فقره چك 5/8/95-5/9/95

كارداني فني و مهندسي

6500000

1500000

2 فقره چك 5/8/95-5/9/95

 

                           مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

               اقساط

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 92 و ماقبل

7600000

2500000

2 فقره چك 5/8/95-5/9/95

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 93

8800000

2500000

2 فقره چك5/8/95-5/9/95

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني ورودي 94

9300000

2500000

2 فقره چك5/8/95-5/9/95

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر 92 و ماقبل

11000000

2500000

3 فقره چك 5/8-5/9-5/10/95

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر 93

12800000

2500000

3 فقره چك 5/8-5/9-5/10/95

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي و هنر 94

13500000

2500000

3 فقره چك 5/8-5/9-5/10/95

 

                     مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

               اقساط

كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 92 و ماقبل

6500000

1500000

2 فقره چك 5/8/95-5/9/95

كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 1393

7800000

1500000

2 فقره چك 5/8/95-5/9/95

كارشناسي پيوسته علوم انساني ورودي 1394

8200000

1500000

2 فقره چك 5/8/95-5/9/95

كارشناسي پيوسته فني و مهندسي 92 و ماقبل

8500000

2500000

2 فقره چك 5/8/95-5/9/95

كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 93

10000000

2500000

3 فقره چك 5/8-5/9-5/10/95

كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ورودي 1394

11000000

2500000

3 فقره چك 5/8-5/9/-5/10/95

كارشناسي پيوسته هنر ورودي 92 و ماقبل

9500000

2500000

3 فقره چك 5/8-5/9-5/10/95

كارشناسي پيوسته هنر ورودي 1393

10500000

2500000

3 فقره چك 5/8-5/9-5/10/95

كارشناسي پيوسته هنر ورودي 1394

11500000

2500000

3 فقره چك 5/8-5/9-5/10/95

 

                       مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

                 اقساط

كارشناسي ارشد علوم انساني ورودي 93 و ماقبل

22900000

5000000

4 فقره چك 5/7/-5/8-5/9-5/10

كارشناسي ارشد علوم انساني ورودي 1394

24600000

5000000

4 فقره چك 5/7/-5/8-5/9-5/10

كارشناسي ارشد فني و مهندسي و هنر 92 و ماقبل

23100000

5000000

4 فقره چك5/7/-5/8-5/9-5/10

كارشناسي ارشد فني و مهندسي و هنر ورودي 93

24500000

5000000

4 فقره چك 5/7/-5/8-5/9-5/10

كارشناسي ارشد فني و مهندسي و هنر ورودي 94

26000000

5000000

4 فقره چك 5/7/-5/8-5/9-5/10

 

                          مقطع

علي الحساب شهريه

نقد (ريال )

                               اقساط

             دكتري علوم انساني

56000000

15000000

5 فقره چك 5/7-5/8-5/9-5/10-5/11/95

           دكتري فني و مهندسي

73000000

20000000

5 فقره چك 5/7-5/8-5/9-5/10-5/11/95

 

****دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري جهت اخذ واحد پايان نامه و پرداخت شهريه حضورا به دانشگاه مراجعه فرمايند .

 

صفحه1 از2
کلیه حقوق و امتیازات این وبگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر این وبگاه، پیگرد قانونی دارد.